Zajímá vás, jak rychle bude vyřízena vaše zakázka? Pojďme se podívat na některé z nejčastějších modelových situací, které vám lhůtu potřebnou k vyhotovení překladu přiblíží.

K pochopení textu je třeba vědět, že se jednou normostranou rozumí 1.800 znaků včetně mezer. Více k této problematice je zde.


Termín dodání překladu

Zdrojový text ve formátu Word, Excel

Překlad do 10 normostran: 2 pracovní dny
Překlad nad 10 normostran: + 1 pracovní den za každých 5 – 7 normostran

Poznámka ke krátkým překladům: 
Pokud potřebujete přeložit velmi krátký text (např. 1 normostranu), pokusíme se dodat překlad rychleji, než za standardní 2 pracovní dny. Větší rychlost však není garantovaná.


Termín dodání překladu

Zdrojový text ve formátu textu PDF

Překlad do 10 normostran: 3 pracovní dny
Překlad nad 10 normostran: + 2 pracovní dny za každých 5 – 7 normostran

Poznámka k překladům PDF souborů:
Pokud je třeba před samotným překladem převést dokument z PDF do MS Wordu, potřebujeme čas navíc v závislosti na složitosti převodu.


Termín dodání překladu s korekturou

Zdrojový text ve formátu MS Word, MS Excel

Překlad s korekturou do 10 normostran: 3 pracovní dny
Překlad s korekturou nad 10 normostran: + 2 pracovní dny za každých 5 – 7 normostran


Termín dodání překladu s korekturou

Zdrojový text v PDF

Překlad s korekturou do 10 normostran: 4 pracovní dny
Překlad s korekturou nad 10 normostran: + 3 pracovní dny za každých 5 – 7 normostran


Termín dodání překladu

V expresním režimu

Pokud váš text k překladu není příliš dlouhý (1 – 3 normostrany), můžeme ho vypracovat ve zrychlené lhůtě, zpravidla do 24 hodin nebo i dříve. Tato služba navíc je zpoplatněna.


Termín dodání úředního překladu

Překlad do 10 normostran: 3 pracovní dny od doručení originálů
Překlad nad 10 normostran: + 2 pracovní dny za každých 5 – 7 normostran

Poznámka k úředním překladům:
Úřední překlady jsou časově náročnější. Není to kvůli samotnému zpracování překladu, ale kvůli agendě kolem této činnosti. Dokument se musí fyzicky doručit překladateli na svázání originálu s překladem a znovu vrátit k nám do kanceláře.