Langeo

Přeskočit na: Obsah


Poctivé překlady, korektury a tlumočení


Zpět na úvodní stranu

  

Z blogu – soudní překlady

 

VZOR tlumočnické doložky

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka českého a ……………………., ustanovený dekretem …………………. soudu v …………………………….. ze dne ……………… č.j. Spr ………………….. stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. č. ………………………………………..

 

………………….., dne …………………………….

 

………….. ………………

tlumočník

 

tlumočnická doložka - vzor

Odeslání odkazu na zobrazenou stránku na e-mail

Všechna pole označená * jsou povinná

*

*

Zavřít okno