SEKCJA I : INFORMACJE OGÓLNE

I.1. WstępW tej sekcji opisano, jak sporządzono instrukcję dla zapewnienia łatwego czytania i lepszego jej zrozumienia.
Przypomina się również zasady użytkowania instrukcji.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji i uruchomieniem należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję.
W przypadku nieprzestrzegania i/lub zaniedbania wskazówek z niniejszej instrukcji, w szczególności tych, dotyczących bezpieczeństwa, firma ANDRITZ Perfojet nie może ponosić odpowiedzialności za szkody, uszkodzenie sprzętu lub przerwy w produkcji, nawet w okresie gwarancyjnym.
Wydajność linii zależy od prawidłowego stosowania wszystkich instrukcji i wymagań dotyczących pomocy firmy ANDRITZ Perfojet w zakresie wiedzy fachowej i porady.

PL R1.0

ANDRITZ Perfojet SAS - ZA Pré-Milliet 530 rue Aristide Bergčs - 38330 Montbonnot France
T: 33 (0)4 76 52 23 11 - F: 33 (0)4 76 52 21 73
E: perfojet@andritz.com - www.andritz.com/nonwoven