Orientační termíny dodání - překladatelská agentura LANGEO

Orientační termíny dodání

Nezávazná kalkulace

odpovíme obratem

Běžné a odborné překlady

Překlad do 10 normostran 2 pracovní dny.
Každých dalších 5 normostran 1 den navíc.

Přejít na běžné a odborné překlady

Úřední překlady s razítkem

Překlad do 5 normostran 2 pracovní dny. 
Každé další 3 normostrany 1 den navíc.

Přejít na úřední překlady s razítkem

Jazykové korektury

Korektura do 10 normostran 1 – 2 pracovní dny. 
Každých dalších 5 normostran 1 den navíc.

Přejít na jazykové korektury

Převod z PDF do Wordu

Převod do 10 normostran 1 – 2 pracovní dny. 
Každých dalších 5 normostran 1 den navíc.

Přejít na grafické služby

Překlady webů

Překlad do 10 normostran 2 pracovní dny.
Každých dalších 5 normostran 1 den navíc.

Přejít na překlady webů

Expresní překlady

Překlad do 5 normostran do 24 hodin.
Překlad do 2 normostran do 12 hodin.

Přejít na expresní překlady