Tlumočení po telefonu - překladatelská agentura LANGEO

Tlumočení po telefonu

Váš spolehlivý tele-parťák

 

Vyřizujte hovory bez trapného mlčení, kdy nevíte, co říct, nebo vůbec nerozumíte. V mnoha případech ušetříte čas a peníze, které byste jinak investovali do překladů e-mailové korespondence nebo dražších typů tlumočení.

Orientační cena

600 Kč + DPH


726 Kč včetně DPH
10 minut v rámci EU

Nezávazná kalkulace

Orientační dodání překladu
do 10 normostran 2 pracovní dny

Bezplatné a přívětivé poradenství předem

Tlumočníci s referencemi z mnoha oborů

Příznivé minutové sazby, které znáte předem

Musím se hovoru účastnit?

Vaše účast u hovoru není nutná, tlumočníkovi můžeme vysvětlit, co potřebujete, a on hovor provede za vás (vhodné např. při jednání na úřadech, kdy potřebujete pouze zjistit určitou informaci). V každém případě je však vaše "přítomnost" vhodná, pokud by během hovoru nastaly neočekávané komplikace.

Co když se hovor přeruší?

Pokud dojde k přerušení hovoru jakékoliv ze stran, ihned všechny účastníky znovu propojíme (časová prodleva při přerušení vám nebude účtována). Jestliže bude hovor delší než 1 hodinu, dojde k automatickému odpojení (v 50. minutě vás upozorníme na blížící se konec hovoru, hovor ukončíme a znovu spojíme).

Jaká je příprava před hovorem?

Nejprve spojíme tlumočníka a vás, máte tedy čas vše důležité probrat (co potřebujete zjistit, jakou odbornou terminologii očekáváte, jestli má tlumočník ihned po připojení třetí strany začít vést hovor a ptát se na vše důležité nebo zda chcete začít pokládat jednotlivé otázky, které tlumočník po jedné sdělí třetí straně) a až poté připojíme třetí stranu a spustíme účtování.

Jak hovořit během tlumočení?

Pokud je to možné, hovořte v kratších větách, aby tlumočník přetlumočil vše podstatné (toto sdělí tlumočník na začátku hovoru i druhé straně, se kterou chcete jednat). Při hovoru nechte tlumočníka dokončit celou větu. Až se tlumočník odmlčí, můžete hovořit dál. Při více účastnících může být váš hlas cca o jednu sekundu opožděn (děje se výjimečně), počítejte s tím.

HLAVNÍ VÝHODY

Bezplatné a přívětivé poradenství předem

Tlumočníci s referencemi z mnoha oborů

Příznivé minutové sazby, které znáte předem

ČASTÉ DOTAZY

Musím se hovoru účastnit?

Vaše účast u hovoru není nutná, tlumočníkovi můžeme vysvětlit, co potřebujete, a on hovor provede za vás (vhodné např. při jednání na úřadech, kdy potřebujete pouze zjistit určitou informaci). V každém případě je však vaše "přítomnost" vhodná, pokud by během hovoru nastaly neočekávané komplikace.

Co když se hovor přeruší?

Pokud dojde k přerušení hovoru jakékoliv ze stran, ihned všechny účastníky znovu propojíme (časová prodleva při přerušení vám nebude účtována). Jestliže bude hovor delší než 1 hodinu, dojde k automatickému odpojení (v 50. minutě vás upozorníme na blížící se konec hovoru, hovor ukončíme a znovu spojíme).

Jaká je příprava před hovorem?

Nejprve spojíme tlumočníka a vás, máte tedy čas vše důležité probrat (co potřebujete zjistit, jakou odbornou terminologii očekáváte, jestli má tlumočník ihned po připojení třetí strany začít vést hovor a ptát se na vše důležité nebo zda chcete začít pokládat jednotlivé otázky, které tlumočník po jedné sdělí třetí straně) a až poté připojíme třetí stranu a spustíme účtování.

Jak hovořit během tlumočení?

Pokud je to možné, hovořte v kratších větách, aby tlumočník přetlumočil vše podstatné (toto sdělí tlumočník na začátku hovoru i druhé straně, se kterou chcete jednat). Při hovoru nechte tlumočníka dokončit celou větu. Až se tlumočník odmlčí, můžete hovořit dál. Při více účastnících může být váš hlas cca o jednu sekundu opožděn (děje se výjimečně), počítejte s tím.

Kdo si nás oblíbil?

 


500 minut jsme již úspěšně odtlumočili po telefonu

 

Po telefonu zajistíme:

  • tlumočení v rámci České republiky
  • tlumočení s voláním do Evropské unie
  • tlumočení s voláním mimo Evropskou unii
  • tlumočení se dvěma a více účastníky
  • tlumočení prostřednictvím aplikace Skype
  • tlumočení telefonického zastupování na úřadech
  • a další 

Jednoduchá organizace

Naši tlumočníci budou s druhou stranou hovořit za vás v rámci konferenčního tlumočení (telefonický hovor se třemi a více účastníky). Nejprve jste přizváni do hovoru naší agenturou, následně připojíme tlumočníka a nakonec klienta (klienty), kterému tlumočník vysvětlí situaci. Dále můžete diskutovat vše potřebné s přestávkami pro tlumočníka.

Rychlá a flexibilní realizace

V případě běžných jazyků je v určitých případech možné telefonické tlumočení zajistit ještě na týž den. Samozřejmě se s vámi na všem domluvíme, předem si vysvětlíme postup a připravíme tlumočníka, kterého seznámíme s tématem. Tyto přípravy jsou zdarma. Pokud se nedovoláme, zkusíme to jindy znovu bez nutnosti cokoliv hradit.