Budoucnost překládání a překladatelství

Dnešní doba přináší rozvoj v mnoha technologických oblastech. Pokrok je v tomto směru nezastavitelný. Vždyť se stačí podívat na pouhá mobilní zařízení, kterými je moderní …

mezinárodní federace překladatelů - logo

Blíží se Mezinárodní den překladatelů

Na konci tohoto měsíce, přesněji 30. září se dočkají všichni překladatelé světa svého mezinárodně uznávaného dne. Tento den se stal známým především díky …

Překadatelské nástroje (CAT) v roce 2019

Nejlepší překladatelské nástroje (CAT) v roce 2019

Zapojení nástrojů CAT do překladatelského procesu vám může pomoci výsledný text mnohonásobně zkvalitnit. Tato tři písmenka (CAT) znamenají překlad podporovaný počítačem, v angličtině Computer-assisted …

Odborné překlady od překladatelské agentury LANGEO

10 rad, když chcete kvalitní odborné překlady

Většina překladatelů a překladatelských agentur vám sice nabízí zpracování odborných překladů (tedy překladů s vyšším výskytem odborných termínů), výsledek však nemusí být takový, jaký …