Jestliže jste se někdy zúčastnili nějaké mezinárodní konference či většího školení se zahraničními mentory, pak jste nejspíš měli tu čest s tlumočnickými sluchátky.

Jejich prostřednictvím probíhá takzvané simultánní tlumočení – současně s tím, jak řečník na pódiu mluví, slyšíte ve sluchátkách jeho aktuální výklad v jiném jazyce. 

V případě větších konferencí se to velmi hodí, protože takzvané konsekutivní tlumočení, kdy překladatel počká, až mluvčí domluví, a poté vše překládá, je časově velmi náročné a v rámci více různých jazyků prakticky nemožné.

Právě pro takové případy slouží zmíněná tlumočnická sluchátka. Napadlo vás však někdy, jak tento vynález vlastně funguje?

Nejprve trošku historie…

Pokusy o navržení funkčního zařízení pro simultánní tlumočení začaly už ve 20. letech minulého století, a to u Edwarda Filenea a Alana Gordona Finlaye. 

Společně vytvořili systém, který nazvali „simultánní překladač Filene-Finlay“. Ten se využíval ke čtení textů, které byly už před akcí přeloženy. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že jednou bude možné tlumočení zajišťovat živě.

Stačilo však počkat na konec druhé světové války. Tehdy se během norimberských procesů objevila simultánní tlumočnická zařízení velmi podobná těm, která se používají dnes. Velkou zásluhu na jejich zdokonalování má OSN, kde se tyto přístroje po skončení války využívaly nejvíce.

Možnosti ve 21. století

Spolu s postupným propojováním celého světa prostřednictvím cestovních kanceláří, mezinárodních organizací a firem se zájem o simultánní tlumočení rozrostl, a tak se přirozeně vyvíjely s ním související technologie.

Aktuálně tlumočnická technika funguje na třech různých principech. 

Permanentní řešení

Prvním z nich jsou trvalé instalace, které najdete ve velkých konferenčních centrech a mezinárodních organizacích, jako je Evropský kongres nebo zmíněná OSN. 

Na těchto místech využívají speciálních odhlučněných místností, kde se nachází alespoň dva tlumočníci v rámci jednoho jazyka, kteří se střídají. Jeden z nich ve sluchátkách poslouchá to, co řečník sděluje do svého mikrofonu, a zároveň mluvené slovo překládá do mikrofonu, odkud se přenáší do sluchátek publika.

Dočasná řešení

V hotelech, kde se akce podobného charakteru taktéž často pořádají, taková zařízení obvykle nemají a musí se tedy zařídit podle toho, co pořadatel takové akce požaduje. Naštěstí to v dnešní době není žádný problém, jen je potřeba začít s organizací předem.

Simultánní tlumočení tu probíhá podobně, jen se za jeho účelem využívají přenosné budky, které se na místo instalují ještě před začátkem události. 

V nich bývají dva až tři tlumočníci na jeden jazyk – v závislosti na velikosti konference a náročnosti tématu. Jinak vše probíhá stejně jako v předchozím případě, avšak s tím rozdílem, že technika je mobilní.

Našeptávání

Zcela mobilní set, kdy je tlumočník přítomen přímo v publiku a do mikrofonu šeptá překlad toho, co říká mluvčí, což se následně přenáší do sluchátek. Této techniky obvykle využívají turističtí průvodci při prohlídkách pro cizince. V rámci většího obecenstva je však nevyužitelná.

Jak jste si mohli všimnout, ve všech případech je základní princip stejný. 

Mluvčí ve svém jazyce sděluje svůj výklad do mikrofonu a skrze něj se jeho slova bezdrátově přenášejí do sluchátek tlumočníka. Ten současně do svého mikrofonu říká přeložený výklad. Skrze vysílač se pak tlumočená slova přenášejí do sluchátek těch členů obecenstva, kteří si zvolili daný jazyk.

A co automatizace?

V poslední době se pomalu, ale jistě do popředí dostávají také sluchátka, která poskytují strojový překlad mluveného slova a jsou cílena zejména na turisty.

Zatím nejúspěšnějším produktem s touto funkcí jsou Google Pixel Buds (6 990 Kč). Jsou napojena na všechny služby od Google, a to včetně hlasového asistenta, přes kterého se dostanete až do Google překladače. 

Ten vám bude strojově překládat to, co lidé okolo vás budou říkat – nebude to rozhodně jako od reálného překladatele, ale kontext nejspíš bez problému pochytíte.

Pokud byste chtěli produkt zaměřený přímo na překlad, pravděpodobně nejlepší volbou pro vás budou WT2 Plus AI Realtime Translator Earbuds (cca 5 200 Kč), které si však budete muset objednat ze zahraničí – u nás zatím dostupné nejsou. 

Jejich systém založený na bázi umělé inteligence dovede rozpoznat a překládat 40 různých jazyků a 93 různých přízvuků. 

Kromě něj na zahraničním trhu najdete překládací sluchátka od řady dalších výrobců, kteří však na našem trhu zatím nejsou úplně známí. U nás jsme s těmito technologiemi teprve na začátku a musíme ještě chvíli počkat, než si najdou svou sféru zákazníků.

Lidské tlumočníky tedy v dohledné době jen tak něco nenahradí, což je pro ně jistě dobrá zpráva.