Překlad smlouvy - na co si dát pozor?

Smlouva patří mezi nejdůležitější dokumenty ve vašem podnikání. Uzavíráte je se zaměstnanci, ale i s vašimi obchodními partnery. A pokud se chystáte na expanzi do zahraničí, měli byste si na tento právní dokument dávat velký pozor. V tomto článku si tedy řekneme, jak zajistit kvalitní překlad smlouvy a na co si dát pozor.

Obsah článku:

 Co je to vlastně smlouva?

Co je to vlastně smlouva?

O smlouvě mluví občanský zákoník jako o právním ujednání, kterým mezi sebou obě smluvní strany projevují vůli vytvořit mezi sebou závazek a řídit se jejím obsahem Jedná se tedy o základní právní dokument, s nímž budete operovat takřka na denní bázi. A to nejen se svými zaměstnanci, ale také budoucími klienty.

Důležité tedy je, abyste věnovali dostatečnou péči nejen přípravě. Terminologie musí být na první pohled jasná a pochopitelná. A to jak pro protistranu, tak pro překladatele. Překlad smlouvy díky tomu bude jednodušší a především dobře pochopitelný.

Překlad smlouvy a časté chyby.

Jakým chybám se vyhnout?

Vytvoření kvalitní smlouvy vyžaduje přípravu. V případě mezinárodní spolupráce to platí dvojnásob. Koncept připravený pro překlad smlouvy totiž musí splňovat základní pravidla a náležitosti. V této sekci se tedy podíváme na to, co by vám ve smlouvě nemělo chybět a na co se před překladem připravit.

Nejasná právnická terminologie

Dalo by se říct, že pokud vám v dokumentu budou chybět důležitá ustanovení a termíny, nedá se mluvit o něm mluvit jako o smlouvě. Dokument stvrzený podpisy obou stran by měl obsahovat jasná sdělení a podmínky pro obě strany. Na tyto náležitosti myslete už před samotným překladem. Vytvořte pochopitelnou smlouvu z právního i lidského hlediska.

Jasně definované podmínky jsou nutností. Pro zkušeného překladatele je pak překlad dobře ošetřeného dokumentu doslova rutinou. Sáhnete-li po špatných formulacích a nejasných stanoviscích, v krajním případě vás to může stát důležitou zakázku. V lepším případě zase bude nutné vyjasnit si nesrovnalosti a podepsat další kontrakty, které tyto chyby ošetřují.

Dbejte tedy na to, aby zněl dokument srozumitelně už v základu. Možná vás to bude stát více času a úsilí, rozhodně se to ale vyplatí. Nebudete muset řešit nastalé problémy a vydávat více peněz na překlad dodatečných smluv a dalších nezbytností.

Odlišnosti v zákonech

Velkou překážkou v mezinárodním obchodu bývají především rozdíly mezi jednotlivými státy. Každý stát má totiž odlišné zákony, které upravují podobu a právní náležitosti smlouvy. V Evropské unii je formulace smlouvy poměrně jednodušší.

Právě EU totiž dlouhodobě vyvíjí snahu vytvořit jednotná práva pro uzavírání kontraktů. Tato práva sice stále nejsou jednotná, je ale velice pravděpodobné, že se toho v budoucnu dočkáme. Nicméně při obchodování s firmami ze států mimo Evropskou unii si dávejte na právní úpravu velký pozor.

Rozhodně se nespoléhejte na svoji ověřenou a neustále používanou šablonu. Spolupracujte s specializovaným právníkem, který vám s možnými problémy dokáže poradit. Sáhnete-li po právníkovi se specializací na daný trh, budete mít navíc jistotu, že jsou veškeré právní náležitosti správně vyřešené. Překladatel tak bude mít překlad smlouvy výrazně zjednodušený.

Tvorba smlouvy na vlastní pěst

Jak jsme řekli v předchozích odstavcích, každá země má svá vlastní pravidla. I proto je důležité smlouvě věnovat náležitou péči. Víme, že je velice lákavé vytvořit si tento dokument na vlastní pěst, rozhodně vám to ale nedoporučujeme. Důvodů je hned několik.

Pokud nejste právník, nemáte šanci ošetřit všechny právní náležitosti. V případě, že budete studovat zákony a použijete vhodnou šablonu, toho možná jde dosáhnout, ovšem až za hodně dlouhou dobu. Čas, který byste mohli věnovat vydělávání peněz, tak zbytečně zahodíte tvorbou smlouvy.

Právnická mluva se navíc výrazně liší od té, kterou používáte v běžném životě a během obchodování. Špatně vytvořený dokument tak bude mít za následek i nekvalitní překlad smlouvy. Vytvoříte tak zbytečné problémy v podobě přepisování, případně podepisování dalších dodatečných kontraktů. A to neznamená nic jiného než zvýšené časové a finanční výdaje.

Kde získat kvalitní překlad smlouvy?

Kde získat kvalitní překlad smlouvy?

V dnešní době je jednoduché chytit se do pasti. Na internetu totiž najdete velké množství překladatelů, kteří vám nabídnou ověřený překlad za velice výhodnou cenu. Ba co víc, ke klasickému lidskému překladu existují i další alternativy.

Velice oblíbenou alternativou je především strojový překlad. Ten láká na velice rychle odvedenou práci a v některých případech i kvalitní výsledky. Pokud ale takto přeložený dokument ukážete profesionálnímu překladateli, budou mu vstávat vlasy hrůzou. Strojové překladače totiž pořád plně nechápou naši řeč a dělají základní chyby. A těch se profesionál rozhodně nedopustí.

Strojový překlad se dá v některých případech tolerovat. Například u méně důležitých elektronických dokumentů, které potřebujete přeložit do velkého množství jazyků nebo některých článků. Rozhodně ale nespoléhejte na služby stoje, když jde o budoucnost vaší firmy. Překlad smlouvy do tohoto odvětví rozhodně patří.

Pro překlad smlouvy hledejte takové překladatele, kteří nabízí soudně ověřený překlad. U nich totiž máte jistotu, že budou dokumenty v pořádku jak po právní, tak jazykové stránce. Za soudně ověřený překlad si však zpravidla připlatíte. Tato investice se vám ale v dlouhodobém horizontu vyplatí.