Optimalizace obsahu pro překlad

Přeložit a doufat ve zvýšené zisky. Spousta podnikatelů a zájemců o překlad má takovou představu. Ne vždy to ale takto funguje. Každá kultura má svoje specifika, což by se mělo promítnout i v lokalizovaném obsahu. Jak tedy dosáhnout toho, aby vaše texty měly vysokou účinnost i v cizojazyčné mutaci? Odpověď je jednoduchá – myslet na překlad už během psaní originálního textu.

Proč psát texty, které jsou optimalizované pro překlad?

O tom, jak byste takový obsah vlastně měli psát, si povíme za chvíli. Pojďme si nejprve říct, proč byste na překlad měli myslet už během tvorby původního textu. Hlavním důvodem je úspora času a peněz. Pokud překladateli pošlete text, který je perfektně připraven pro překlad, zvládne svoji práci mnohem rychleji.

Zaměříte-li se na psaní krátkých vět a odstavců, posloužíte tím i svému domácímu publiku. Je dokázáno, že pozornost čtenářů udržíte právě krátkými odstavci a větami. Dlouhému článku to totiž dodá šťávu. Bude se lépe číst. Efektivně předá sdělení zákazníkovi.

Výhody optimalizovaného textu:

  • překlad jde přeložit rychle,

  • nižší náklady na překlad,

  • texty jsou zajímavější i pro domácí publikum.

 Příprava textu pro překlad

Jak připravit svoje texty pro překlad?

Pokud máte na svých stránkách velké množství obsahu, možná vás čeká spousta práce. Nejlepší tedy bude, když během psaní textů budete myslet na překlad od samého začátku. Pokud dodržíte následující náležitosti, neměl by mít překladatel s rychlým a přesným překladem problém.

Jednoduchost a dobrá struktura

Pokud máte na své stránce nainstalovaný některý ze SEO pluginů, pak jste se s tím už setkali. Plugin vás tlačí do toho, aby odstavce nebyly příliš dlouhé. A má to své opodstatnění. V první řadě jde o čtenáře. Ti nechtějí číst odstavce, které jsou dlouhé jako některé samostatné texty. Ale to není jediný důvod. Je to důležité i z pohledu SEO.

Než Google vaši stránku zařadí, projede ji tzv. crawlerem. Abyste u něj získali plusové body, musíte dodržet určitá pravidla. Využívejte nadpisy k přehlednému členění textu, výše zmiňované krátké odstavce a nezapomínejte ani na krátké věty. Zlaté pravidlo říká, že věta by nikdy neměla být delší než 20 slov. Ocení to nejen čtenáři, ale také samotní překladatelé.

Pozor na vizuální pomůcky

Text bez obrázků je nudný. A u prodejních textů to platí dvojnásob. Čtenář potřebuje, aby mu diskutovaný předmět někdo ukázal. Díky tomu si jej může lépe spojit s danou značkou. Řada firem proto často používá info grafiku a vizuální pomůcky. Před expanzí na zahraniční trh byste je ale měli řádně zkontrolovat.

Proč? Každá kultura má jiné zvyklosti. Informace a vysvětlivky použité v info grafice pro domácí trh nemusí být vhodné v té zahraniční. S tímto problémem by vám ale měl poradit sám překladatel. Společně tedy vylaďte sdělení tak, aby bylo srozumitelné i na novém trhu.

Vyhýbejte se humoru a přirovnáním

V příspěvcích, které se chystáte distribuovat i na zahraniční trh, se snažte omezit humor. Na první pohled to může znít absurdně, ale překladateli tak zbytečně házíte klacky pod nohy. Zejména pokud volíte lokální humor.

To samé platí u přirovnání. Ta nejrozšířenější sice naleznete i v jazycích našich sousedů, případně v některých zemích Evropy a ve Spojených státech, na jiných kontinentech ale můžete tvrdě narazit. Proto si dejte pozor a vše konzultujte s překladatelem.

Pozor na kulturní reference

Co přijmou obyvatelé v Evropě, nemusí akceptovat zákazníci v Asii. Existuje řada odstrašujících případů, kdy snahy o expanzi do ciziny ztroskotaly právě na kulturních rozdílech. Aby se něco takového nestalo právě vám, myslete na to už během tvorby originálního textu. Snažte se vyhnout:

  • narážkám na politické události,

  • komentování historických událostí,

  • zmiňování historických a politických postav.

Záleží na trhu, do kterého expandujete. Některé jsou vůči humoru a referencím na známé postavy odolnější, na jiných si tak zajistíte rychlou zkázu. Než se tedy pokusíte o vtip nebo narážku, raději si dopředu zjistěte, jestli to v přeložené verzi nezpůsobí problémy. Pokud ale na některou náležitost zapomenete, upozorní vás na ni váš překladatel.

Kulturní rozdíly

Použití idiomu si dobře promyslete

Idiom (např. „ztratit hlavu“) dokáže okořenit každý text. Jakmile jej budete chtít přeložit, můžete narazit na problém. Ne všechny idiomy nalezneme v jiných jazycích. Pokud je doslovně přeložíte, ztratí svůj původní význam.

Tím vás nenabádáme k tomu, abyste je úplně vyřadili z vašeho marketingového slovníku. Používejte je s rozumem. A jejich překlad pro zahraniční trh konzultujte s jazykovou agenturou, případně se svým překladatelem.

Základní chyby během překladů

Pokud se budete držet tipů zmíněných výše, překladatelé vás budou milovat. Stejně tak vaši domácí a zahraniční zákazníci. Pojďme se ale ještě podívat na některé rozdílnosti a chyby, které mohou během překladu vzniknout. Nezapomínejte na ně ani během optimalizace vašich textů pro překlad.

Rozdíly v datech

Jestliže vyrazíte na zahraniční trh, dávejte si pozor na čísla. Zejména na data. Datum 26/02/2020 totiž pro Čechy znamená 26. únor 2020, v Americe by vás ale zákazníci nepochopili. Tam totiž první číslo značí měsíc, druhé zase den v daném měsíci. A to samé platí pro teploty, telefonní čísla i měnu.

Najmete-li si kvalitního překladatele, nemusíte na tyto rozdílnosti myslet. I přesto si nezapomeňte dopředu zjistit, jaký formát dat, teplot a veškerých potřebných hodnot v cílových zemích používají. Předejdete tak zbytečným problémům.

Myslete na optimalizaci webové stránky/grafiky

Překlad do některých jazyků si vyžádá i více místa. Proto nezapomínejte na optimalizaci vašich webových stránek a grafiky tiskovin/dokumentů. Slova a věty, které na danou šablonu přesně sedí v češtině, nemusí stačit v angličtině nebo němčině.

Připravte se, že pro překlad do některých jazyků bude potřeba větší množství investic. Samotný překlad mnohdy nevystačí. I obrázek přiložený níže to jasně dokazuje.

Optimalizace grafiky pro překlad