mezinárodní federace překladatelů - logo

Na konci tohoto měsíce, přesněji 30. září se dočkají všichni překladatelé světa svého mezinárodně uznávaného dne. Tento den se stal známým především díky Mezinárodní federaci překladatelů, která jej začala propagovat od roku 1991. Od té doby je tento den, kdy své jmeniny slaví sv. Jeroným, projevem mezinárodní solidárnosti všech překladatelů a tlumočníků. Těch Mezinárodní federace překladatelů zastupuje něco kolem 80 000.

Onen svatý Jeroným je patronem překladatelů z toho důvodu, že mezi 4. a 5. stoletím přeložil z původního jazyka do mluvené latiny celou bibli, kterou si vzala za svou celá katolická církev a ve středověku byla běžným standardem pro věřící. Narozen byl roku 342 n. l. a s překladem bible započal roku 382 n. l.. Celý překlad mu trval neuvěřitelnůch 23 let. Je škoda, že sv. Jeroným neměl k dispozici dnešní moderní překladače – překlad by mu určitě netrval třetinu jeho života.

Rozličná témata

mezinárodní den překladatelů

Mezinárodní den překladatelů přijala i Organizace spojených národů a každý rok mají oslavy svoje vlastní téma. V minulých letech se témata zabývala například „Překladáním a rozmanitostí“ či „Překladání: Podpora kulturního dědictví v měnící se době“. Různorodé jazyky se spojují s různorodostí celých národů, ale například i různých kultur. A právě téma tohoto roku se zabývá překladem a jazyky skupin menších, než jsou národy. „Překlady a domorodé jazyky“ jsou tématem pro rok 2019.

 

Neznámé jazyky

V úvodních slovech článku představující Mezinárodní den překladatelů se píše: „Větší využívání domorodých jazyků znamená větší šanci na jejich přežití“. Může se to zdát neskutečné číslo, ale odhadem se na celém světě vyskytuje přes 7 000 různých jazyků. Přesně nikdy nebudeme vědět kolik jich doopravdy je, jelikož o mnohých z těchto jazyků se ani nedozvíme. Dorozumívají se jimi kmeny, se kterými lidstvo nebylo zatím v kontaktu.

Přibližně 6 800 znamých jazyků najdeme na celé naší planetě, z čehož 90% má méně než 100 000 hovořících osob. To znamená, že přibližně 6 100 z těchto jazyků je potencionálně ohroženo vymizením. Článek starý 16 let ukazuje další odstrašující čísla – 46 nám známých jazyků má posledního rodilého mluvčího, dalších 357 jazyků má méně než 50 hovořících lidí.

A proč je „smrt“ řeči podobně závažný problém, jako například mizení některých druhů fauny a flóry?

Jazyky nesoucí kulturu

Nesporným a největším důvodem, proč se například letošní Mezinárodní den překladatelů zabývá tématem ochrany domorodých jazyků je ztráta kultury spojená se ztrátou jazyka. Jazyk je z kulturního hlediska podobně důležitý jako například umění. I přes to, že jak pro domorodé kmeny, ale i pro ostatní lidi by bylo jednodušší mluvit stejným jazykem. Každý jazyk v sobě nese unikátní identitu. A každá z těchto identit definuje unikátní kulturu každého národa, každého kmene. Stačí si jen představit, jakým způsobem by se nám otevřeli dveře do historie, pokud by bylo možné přeložit některé ze starých textů. Lidstvo by s udržením znalostí některých jazyků dozvědělo o minulosti mnohem víc. To je také jeden z důvodů, proč je třeba bránit vymírání jazyků.

Evropský den jazyků

Evropským ekvivalentem Mezinárodního dne překladatelů je Evropský den jazyků. Byl vyhlášen v roce 2001 na základě prohlášení Rady Evropy a slaví se každoročně 26. září, tedy o 4 dny dříve než ten mezinárodní. Proč je třeba se o něm zmínit? A jak se vy sami můžete zůčastnit akce podporující jazyky? Odpověď je právě třeba hledat v akcich, věnující se Evropskému dni jazyků. Těch se v České republice bude několik konat. Tou hlavní je Evropský den jazyků v Praze v Paláci Lucerna konající se právě 26. září od 16 hodin. Mimo jiné se do podpory zapojují některé gymnázia, střední a vysoké školy, univerzity či dokonce základní školy. Seznam akcí si můžete prohlédnout na webu Evropského dne jazyků. Web mimo jiné nabízí plno dalších způsobů, jak se o jazycích něco dozvědět. Nabízí taktéž jazykové hry nebo zajímavá fakta.

Organizace spojených národů

Indigenous Languages

Mezinárodní den překladatelů a téma pro tento rok s ním spojené nebylo vybrané jen tak. Organizace spojených národů prohlásila tento rok, jako mezinárodním rokem domorodých jazyků. Vytičila mnoho cílů, které mají za úkol „zvýšit povědomí a následky ohrožení domorodých jazyků v celém světě, se zaměřením na propojení jazyka, vývoje, klidu a míru“. Na webu se lze dočíst o dalších způsobech, jakým chce Organizace spojených národů změnit pohled na domorodé kmeny. Zahrnují například tvorbu materiálů, díky kterým by mělo být jednodušší se o těchto jazycích něco dozvědět či se je naučit.

A co vy? Chcete se dozvědět více o domorodých jazycích nebo se zůčastníte některé akce na jejich podporu?