Dnešní doba přináší rozvoj v mnoha technologických oblastech. Pokrok je v tomto směru nezastavitelný. Vždyť se stačí podívat na pouhá mobilní zařízení, kterými je moderní trh zasycen. Od všeho schopných smartphonů, přes nositelná zařízení po různou drobnou elektroniku, která nám pomáhá v každodenním životě. Pokroku nepodléhá jen hardware, ale i software se kterým se můžeme setkat, avšak i software takový, k němuž se bežný uživatel nedostane. Veškeré úkoly se automatizují, zdokonalují, využívá se umělé inteligence a přesto bude na světě ještě dlouho existovat jedna bariéra – a to ta jazyková. Ale i ta se boří díky novým technologiím čím dál tím snadněji. A jaké jsou ty nové technologie a co nás čeká v budoucnosti překládání a překladatelství?

Kvalita vítěží nad kvantitou

Naše uspěchaná moderní doba přináší mnohá úskalí pro překladatele a překladatelské agentury. Rychlost, jakým naše životy fungují se neustále zvyšuje, vše je vykonáváno mnohem rychleji než v minulosti a této rychlosti se musí přizpůsobovat celá společnost. Zvyšující se nároky na rychlost podstupují i překladatelé a překladatelské agentury. To, na co před deseti lety stačilo pět dnů musí být dnes hotové za dva. Zvyšující se tlak na rychlost může způsobovat také snížení kvality. Můžeme to vidět na produktech, které používáme v běžném životě. Samozřejmě snížování kvality není pro výrobce čehokoliv natolik negativní, jelikož je to část jejich strategie, jak donutit zákazníky nakupovat více. V některých odvětvích tedy je nižší kvalita skoro běžným standardem. Překladatelství je však jedno z mála odvětví, kde se naopak kvalita musí zvyšovat a přitom udržet rychlý krok s dnešní dobou.

Obrat celého segmentu jazykových služeb za rok 2018 byl přibližně 46,52 miliard amerických dolarů. Během dalších čtyř let se očekává nárůst o dalších 5 miliard amerických dolarů. Pokud ještě zůstaneme u zajímavých dat a čísel, téměř polovinu z tohoto obratu tvoří evropský trh. Na druhém místě je severní Amerika s necelými čtyřiceti procenty podílu na trhu s jazykovými službami. A víte, jakými jazyky se mluví nejvíce? S více než miliardou a čtvrt rodilých mluvčích je daleko za ostatními čínština, na druhém místě s půl miliónem hovořících lidí je španělština. Na třetím místě angličtina a na čtvrtém hindština.

Stále nové trhy

Pojem globalizace určitě nikomu není cizí. Je to stále více zmiňovaný pojem ve všech oblastech našich životů. Hranice mezi státy se obrazně stále více umazávají, společnosti mají blíže k mnohem větším masám lidí a lidé si mohou vybírat z mnoha služeb a produktů klidně i z druhé strany světa. K takovému propojení je samozřejmě třeba překladatelů. Pro to, aby společnosti mohli expandovat do těch nejvzdálenějších koutů světa již nestačí pouhé překládání. Mezi národy existují kulturní rozdílnosti, které je třeba překonávat pro dokonalejší cílení na požadované publikum.

Kulturním rozdílnostem se začínají přizpůsobovat nejen samotné překlady, ale celé značky. Branding je velice důležitá součást marketingové strategie a je třeba jej přizpůsobovat lokálnímu publiku. Výrazné příklady lze jednoduše nalézt na rozdílných názvech modelů automobilů v různých částech světa. V tom tkví kulturní rozdílnosti – pro jednoho může být určitě slovo dobré, ale na druhé straně světa se klidně může jednat o urážku. Takto extrémní případ snad v životě nikdy nevznikne, ale rozdílnosti v chápání slov a celého světa nalezneme napříč mnohými kulturami. Na bedrech překladatelů tedy leží mnohem náročnější překážka než jen znalost jazyka, ale je pro ně důležité chápat i kulturu samotnou. Samozřejmě pouze pod tou podmínkou, chce-li to tak zákazník. Není nutností chápat kulturu pro správný překlad, jen pouze pro důkladnější zacílení na danou skupinu. Ale pokud dynamicky rozvíjející se společnosti chtějí zůstat konkurenceschopné a oslovit ještě větší masu lidí, musí tomu přizpůsobit i samotnou lokalizaci obsahu.

Co pomůže překladatelům dosahovat kvalitnějších výsledků?

Překladatelství vyžaduje nejen zvyšování kvality, nýbrž také již zmíněné zrychlení celého procesu překladu. K tomu je využíváno mnoha nástrojů, které pomohou překladatelům překládat text mnohem efektivněji. Efektivita a kvalita je tím nejdůležitějším aspektem pro zachování konkurenceschopnosti překladatelů. Těmi nejdůležitějšími nástroji jsou CAT nástroje (tool), což je zkratka pro computer-aided translation (počítačem podporovaný překlad). V jednoduchosti – jedná se o nástroj, který překladateli napomáhá překládat již dříve přeložená slova nebo fráze. Jedná se tedy o nástroj ukládající již přeložené věty a následně je při dalším překladu navrhuje překladateli, pokud se v textu stejná věta nebo slovo objeví znovu. To se hodí především při překladu odborných textů se specifickou terminologií. Navíc takové nástroje značně zrychlují překladatelovu práci, jakmile se nemusí znovu zabývat již dříve přeloženými frázemi.

Na trhu překladatelství je k udržení konkurenceschopnosti stále vyžadováno snižovat svoj náklady. To je možné především díky zrychlení úkolů spojených s překladem. Veškeré úkony je třeba co nejvíce automatizovat, snížit množství úkonů překladatelům, zrychlit celý proces překladu a tím být schopný vykonat větší množství práce. Pomohou k tomu nejen samostnatné CAT nástroje, ale celé systémy pro správu překladů. Stejně tak jako dnes fungují systémy pro správu webového obsahu, které zahrnují administrativní sekci, plánování, monitoring a samotnou práci na obsahu, tak budou fungovat a rozvíjet se systémy pro správu překladů. Agentury je budou implementovat nejen pro urychlení spolupráce mezi překladateli, ale pro řízení jejich práce, ulehčení předávání dokumentů či kooperace na různých projektech.

Jak by mohl vypadat ideální systém pro správu překladů?

Ideálním systémem je myšlen takový systém, který dokáže obstarat všechny úkony vyžadované pro překlad. Takový systém může začínát sekcí pro komunikaci se zákazníky – poptávkový systém, kde zákazník zadá svou zakázku. Systém například bude moci následně vyhodnotit přibližnou cenu nebo především dobu překladu odhadnutou na základě předchozích překladů. Následně dojde k vyhodnocení objednávky, rozplánování celé zakázky na jednotlivé úkoly a delegování úkolů na jednotlivé překladatele, například dle schopností překládat v určitých oblastech (což může být vyhodnoceno podle zpětné vazby zákazníka z předchozích zakázek).

Nyní dochází na samotný překlad u kterého se využití takového systému projeví nejvíce. Překladatelé využijí implementované CAT nástroje, které v rámci systému mohou sdílet překladové paměti nebo terminologické databáze. Systém by jistě měl obsahovat sekci pro kontrolu překladů, například pro korektora nebo vedoucího pracovníka. Zajímavou funkcí by mohl být i takový vnitropodnikový „helpdesk“, ve kterém by si překladatelé mohli navzájem vypomoci s neznámými frázemi nebo se poptat na správnost překladu.

Profesionální překladatelství nezahrnuje pouze překlad obchodní komunikace či produktových popisů. V online marketingu a především ve webovém prostředí je třeba dbát i na SEO optimalizaci. Ideální systém správy překladů by v tom případě měl obsahovat vícejazyčné SEO, tedy optimalizaci klíčových slov překladu pro aktuální trh/stát/jazyk.

Celý proces překladu by měl být monitorován a vyhodnocován a stejně tak by zákazník mohl mít přehled o tom, v jaké fázi se překlad právě nachází. Něco na způsob monitorování zásilek.

Hlavním účelem tohoto systému bude však propojení všech činností v rámci jednoho systému, urychlení v předávání souborů, při předávání překladů zákazníkovi a tedy celkové zrychlení celého procesu překládání od začátku až do konce.

A co umělá inteligence, budeme v budoucnosti překladatele potřebovat?

Jednoznačně se lze shodnout na aktuálním nejsledovanějším a nejpokrokovějším odvětvím IT, čímž je umělá inteligence. Ta zažívá v posledních letech boom a proniká jistě do mnoha aspektů našich životů. Google je nejpokrokovějším gigantem, jehož umělá inteligence znatelně zlepšila jeho překladač. Na trhu se ale také objevili jiné konkurenti, kteří dotáhli strojový překlad díky umělé inteligenci na vyšší úroveň. Strojový překlad ale stále není dokonalý, ale svítá na světlejší budoucnost. Díky strojovým překladům bude možné naráz překládat texty do velkého množství jazyků, a to i do těch méně častých.

Umělá inteligence by časem měla být schopna vyhodnotit a naučit se různé dialekty, a tak pomoci komunikovat s mnohem širším spektrem lidí. Dalším méně známým, ale stále více využívaným marketingovým tahem je cílení na užší skupinu lidí – například pro určitou věkovou kategorii. To je také možné díky moderním marketingovým kanálům.

Umělá inteligence, pokud bude využita správným způsobem ulehčí a zdokonalí práci překladatelů.

Přístup odkudkoliv a kdykoliv

Pokud překladatelé pracují s mnohými soubory, databázemi, slovníky a nástroji, musí neustále řešit úložiště. Stejně tak větší agentury, které takovéto věci musí spravovat ve větším měřítku. Prozatím jediná existující možnost je využití SaaS, neboli „software jako služba“. To znamená, že uživatel nemusí software (například CAT nástroje) instalovat na vlastní zařízení. Jediné, co si musí překladatel nebo agentura zajistit je přístup k internetu. Což v dnešní době není problém.

SaaS má velké množství výhod. Mnohé společnosti se obávají přechodu na tento typ softwaru, především kvůli bezpečnosti. Dávno neplatí, že by cloudové služby nebyly bezpečné, ba právě naopak. Existuje menší riziko krádeže dat při práci s cloudovými službami, než pokud by je člověk měl uložené na svém pevném úložišti. Největší výhodou je právě možnost přístupu k softwaru a datům odkudkoliv.

Budoucnost je již tady!

Mnoho věcí zmíněných v tomto článku již překladatelé využívají. SaaS se stává standardem, CAT nástroje již pomáhají překladatelům v celém světě. I přes to, že je umělá inteligence ještě v plenkách, postupně se začíná objevovat v nástrojích pro překladatele.  

Postupným zlepšováním se nám rychlejší, kvalitnější, pohodlnější a celý svět spojující budoucnost překladatelství přibližuje stále více.