Grafická úprava při překladu

Následující článek pro vás bude důležitý ve chvíli, kdy budete potřebovat překlad dokumentu, který je buď celý v needitovatelné podobě (PDF) nebo obsahuje needitovatelné části (např. obrázky s popisky).


Co je needitovatelný obsah?

Obecně se jedná o dokumenty nebo části dokumentů (nejčastěji ve formátu PDF), do nichž nelze elektronicky vpisovat bez převodu do editovatelného formátu (nejčastěji Word, Excel).

  • PDF dokumenty – např. naskenované listiny nebo jiné dokumenty, které byly původně ve formátech Word, Excel, ovšem nyní máte k dispozici pouze jejich PDF formát
  • obrázky, výkresy, schémata, návody nejčastěji ve formátu JPG, BMP, PNG
  • dokumenty v papírové/tištěné podobě, u nichž neexistuje jejich elektronická podoba (např. originály úředních dokumentů)

Výše uvedené typy dokumentů je třeba převést do editovatelné podoby pomocí specializovaných OCR aplikací nebo ručním přepisem/překreslením.


OCR aplikace

Jedná se o automatický převod needitovatelných formátů pomocí sofistikovaných aplikací. Používá se především u PDF dokumentů a obrázků, které jsou dobře čitelné a jednoduše strukturované. Kupříkladu převod tabulek nebo složitějších obrázků není často dokonalý a na řadu přichází ruční úprava.


Ruční přepis nebo překreslení

V případě málo čitelných nebo složitěji strukturovaných dokumentů je třeba dokument přepsat nebo překreslit jedna ku jedné. U složitějších grafických úprav (úpravy výkresů, návodů, etiket apod.) se jedná o mravenčí práci, která může být dražší než samotný překlad.

Vždy se snažíme dodržet:

  • rozložení jednotlivých částí na stránce
  • písmo (font a jeho velikost, řádkování, odstavce, barvu písma)
  • barvy

Sami si můžete stanovit, na jaké úpravě trváte a pokud víte, že pro vás grafická stránka není prioritou, je možné na převodu výrazně ušetřit (je možné pouze „vytáhnout“ text a nedržet se původního formátování).

Vždy se snažíme nejdříve převést dokument pomocí OCR aplikací a pouze špatně převedené části dopilujeme „ručně“.