Jak spočítat množství normostran - LANGEO

Cena překladu a korektury se odvíjí od počtu znaků a normostran (NS). Jedna normostrana je text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer. Jak ale zjistíte počet znaků v textu?

NOVINKA! Počítejte znaky a normostrany v aplikaci LANGEONE!


Microsoft Word 1997 – 2003

V otevřeném dokumentu vyberte záložku Nástroje a poté zvolte Počet slov. Zobrazí se tabulka, kde vyhledejte řádek Znaky včetně mezerPočet znaků vydělte číslem 1800 a výsledný počet normostran je na světě.


Microsoft Word 2003 a vyšší verze

Počet znaků se skrývá pod záložkou Revize. Po kliknutí na Počet slov už můžete vydělit znaky včetně mezer číslem 1800 pro výpočet množství normostran.

Ať už potřebujete překlad do angličtiny, francouzštiny nebo překlad do češtiny, cena bude vždy počítána z počtu znaků přeloženého dokumentu. Pokud se tedy jedná o překlad z angličtiny do češtiny, celková cena bude vypočítána z počtu normostran českého textu zaokrouhlených na 0,5 NS nahoru.