Překladatelé a tlumočníci - LANGEO

Zajímají vás hodnotící kritéria naší překladatelské agentury při výběru překladatelů a tlumočníků?

Pokud zvažujete využití našich služeb (překladykorekturytlumočení), bude pro vás tento článek tím správným odrazovým můstkem pro pochopení kvalit našich překladatelů a tlumočníků.

Pokud jste sám/sama překladatel nebo tlumočník, uděláte si komplexní obrázek o našich požadavcích na nové spolupracovníky.

Minimální požadavky na nové překladatele a tlumočníky:

 • 5 let praxe v překladatelství, tlumočnictví
 • doložitelné reference a zkušenosti s překlady a tlumočením
 • ochota přeložit ukázkový text k prokázání svých kvalit
 • stoprocentní dodržování slíbených termínů

Dodržujeme slíbené termíny - překladatelská agentura LANGEO

Další požadavky na nové překladatele a tlumočníky (samozřejmě nevyžadujeme všechny současně, ovšem každý z nich posune uchazeče o stupínek výše)

 • vysoká škola a státnice z daného jazyka
 • zkušenosti s různými typy odborných překladů a tlumočení
 • dlouhodobý pobyt v zahraničí
 • soudní razítko, viz soudní překlady
 • členství v profesních organizacích
 • certifikáty a diplomy

Důležitým bodem je také seznámení s naším ceníkem. Našim klientům nabízíme přijatelné ceny a totéž očekáváme od našich překladatelů a tlumočníků. Jako odměnu nabízíme rychlé proplácení faktur.

Naše překladatele a tlumočníky také hodnotíme podle jejich flexibility, protože stejně tak nás hodnotí i naši klienti. Proto hledáme spolupracovníky, kteří jsou ochotní:

 • pracovat v expresních termínech především při expresních překladech
 • věnovat svůj čas k zajištění ukázkových překladů pro nové klienty
 • používat překladatelské nástroje