Jednota překladatelů a tlumočníků

Našim čtenářům se snažíme přinést v každém článku něco zajímavého. Vždy je to něco, co spojuje svět překladatelský s tím běžným laickým. Nyní přinášíme speciální rozhovor s paní Amalaine Diabovou, která je předsedkyní Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP).

Otázky k samotné organizaci

Popište prosím stručně historii své organizace a její vývoj v průběhu času.
„JTP vznikla v roce 1990 jako profesní organizace pro všechny tlumočníky a překladatele bez ohledu na obor, jazyk nebo specializaci a takovou zůstává dodnes.“

Proč je JTP nejznámější českou organizací sdružující překladatele a tlumočníky?
„Nevím, jestli je nejznámější, rozhodně je největší. Vydáváme jediný odborný časopis o překladu a tlumočení u nás, který si lze předplatit, máme veřejně přístupnou databázi členů s velkou návštěvností, účastnili jsme se projednávání zákonů spojených s naší profesí, pořádáme soutěž Slovník roku, publikujeme v celostátním tisku, vydáváme příručky o překladu a tlumočení, pořádáme každoročně školení a především Jeronýmovy dny, jsme částečně aktivní na sociálních sítích, tak asi takto se dostáváme do povědomí.“

Jaké máte plány do budoucna?
„Příští rok oslavíme 30 let existence, tak jsme se rozhodli vyzkoušet nové aktivity zaměřené na mladé a začínající kolegy, hledat nové cesty k zákazníkům. Zatím je to ve fázi zrodu, uvidíme tedy, jestli se něco z toho chytne.“

Členství

Co vše stojí za výší členského příspěvku, tedy co je kryto členskými příspěvky?
Členské příspěvky kryjí provoz sekretariátu na Senovážném náměstí, plat sekretářky, paušály statutárních zástupců, časopis ToP a pak všechnu ostatní činnost. Tedy kurzy, Jeronýmovy dny, ceny do soutěže Slovník roku, Soutěže o nejlepší diplomové/bakalářské práce a Ceny Františka Filipovského za dabing, členský příspěvek do Mezinárodní organizace překladatelů (FIT), stipendia pro účastníky vzdělávacích akcí v zahraničí a podobně.

Jak se „staráte“ o své členy?
Kromě výše zmíněných aktivit jim posíláme v průměru jednou týdně interní bulletin Zpravodaj_JTP s relevantními aktualitami v oboru, provozujeme diskusní skupiny na Googlu a na Facebooku, členové disponují rozsáhlou odbornou knihovnou, vydáváme osvětové brožury pro potenciální zákazníky, poskytujeme bezúročné půjčky členům, kteří se octli ve svízelné životní situaci, pořádáme turistické a kulturní výlety a setkání, naši členové mají slevy nejen na naše kurzy a na kurzy sesterských organizací ze zahraničí v rámci FIT, ale také na celou řadu produktů vydavatelství, pojišťovnictví, kancelářského nábytku a další.

Co vše svým členům poskytujete za výhody?
Všechny výhody, které členství přináší naleznete v přehledném prospektu dostupném tady.

Pomáháte členům, pokud jsou v nesnázích s překladem? Pokud ano, jakými způsoby?
Jako organizace nikoli, ale máme interní diskusní skupinu, kde si kolegové navzájem pomáhají řešit různé jazykové, ale i daňové, softwarové a jiné oříšky.

A jakou poskytujete pomoc členům, mají-li problém s odběratelem (neplacení faktur, problémy s komunikací)?
Pokud nás o to člen požádá, kontaktujeme daného zákazníka a snažíme se nalézt férové řešení pro obě strany.

Existují nějaká pravidla (povinná/nepovinná, psaná/nepsaná) pro Vaše členy, případně jak kontrolujete jejich dodržování?
Pravidla stanovuje Etický kodex, kterým by se tlumočníci a překladatelé měli řídit. Ten je dostupný na našich stránkách (Etický kodex k přečtení zde, pozn.red.).

My nikoho nekontrolujeme, jedině pokud by někdo podal oficiální stížnost na chování konkrétního člena, to bychom potom projednali minimálně ve výboru, ale zatím se to nestalo (nebo člen sám vystoupil, když mu hrozil vyhazov za poškozování dobrého jména JTP).

Mohou se u Vás členové nějakým způsobem angažovat do fungování JTP (podílení se na pořádaných akcích či jiná pomoc)?
Vždy uvítáme aktivní členy, kteří mají zájem zapojit se buď do orgánů JTP nebo do různých aktivit. Kdo se třeba necítí na plnohodnotný výkon nějaké funkce, může například jednorázově uspořádat školení, nebo pomoci na Jeronýmových dnech, kde pokaždé potřebujeme organizační pomoc, služby v sálech, technickou podporu s promítačkami, stěhování židlí, ale také tlumočení zahraničním hostům a podobně.

Časopis ToP – odborný časopis o překladu a tlumočení

Popište prosím stručně Váš časopis ToP.
Časopis ToP vychází jako čtvrtletník, dříve na papíře, nyní už asi 4 roky elektronicky. Určený je jednak členům, jednak předplatitelům z řad odborné veřejnosti. Šéfredaktor je prakticky po celou dobu Petr Kautský a články do něj píší jak členové JTP tak „cizí“, dále akademičtí pracovníci, absolventi překladatelství, přebíráme někdy články ze zahraničních časopisů našich kolegů…

Myslíte, že je potencionálně zajímavý i pro „neprofesní“ laické čtenáře?
To si spíše myslím, že ne. Ale ToP je v podstatě jediný veřejně dostupný odborný časopis o překladu a tlumočení u nás.

Fungování organizace

Doporučujete ceny, za které by měl překladatel nebo tlumočník v JTP nabízet svou práci?
Dříve ano, ale jednak se tím většina kolegů neřídila a pak hlavně nám to zakázal ÚOHS (Ústav pro ochranu hospodářské soutěže, pozn.red.).

Jak velká a jak aktivní je diskuzní komunita?
Jestli se nepletu, na interní diskusní skupině máme kolem tří set členů. Ta je aktivní dost. Kromě toho existuje ještě o něco početnější veřejná skupina, kterou jsme kdysi založili, ale slyšela jsem, že její poskytovatel chce segment diskusních skupin ukončit. Nedávno jsme také založili interní skupinu na Facebooku. Pochopitelně ale probíhají i diskuse na veřejných facebookových skupinách, kde jsou tisíce účastníků.

Může u Vás překladatel nebo tlumočník najít zakázku?
JTP zakázky nezprostředkovává, ale každý člen má právo být uveřejněn v databázi členů na webu a tam si jej mohou vyhledat zákazníci podle jazyků, specializací nebo podle působiště. Kromě toho, pokud se někdo obrátí na sekretariát JTP s nabídkou práce, obvykle ji přepošleme na interní skupinu a kdo má zájem, kontaktuje zákazníka přímo. Ovšem pokud se jedná o vzácný jazyk a my máme člena jen jednoho nebo dva pro danou kombinaci, předáme rovnou kontakty.

Poskytujete firmám nebo agenturám nějaký způsob spolupráce s Vaší organizací?
Zatím byly kroky v tomto směru poměrně omezené. Někdy trošku hrozí střet zájmů. V minulosti nás párkrát kontaktovalo sdružení překladatelských agentur a měli pak besedu nebo přednášku na Jeronýmových dnech, ale problém je, že v této organizaci je sdruženo příliš málo agentur. Možná by to stálo za úvahu, ale zatím jsme se touto možností vážně nezabývali.

Spolupracujete se vzdělávacími organizacemi (školy, školící střediska)?
Rozhodně. Úzce spolupracujeme s Ústavem translatologie UK, ale také s Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou Matěja Bela v Banské Bystrici a dalšími školami více či méně pravidelně. Pořádáme soutěž o nejlepší diplomovou nebo bakalářskou práci v oblasti překladatelství, studenti se na nás obrací s dotazníky nebo s žádostmi o pomoc při různých pokusech a šetřeních všeho druhu, také mohou využívat naší knihovnu.

Pořádané akce

Jak často a jaké pořádáte akce?
Pravidelně vždy v listopadu pořádáme Jeronýmovy dny. To je víkendový festival překladu a tlumočení, na němž se s námi podílejí sesterské organizace ASKOT (Asociace konferenčních tlumočníků), KST ČR (Komora soudních tlumočníků), ČKTZJ (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), OP a v posledních letech bývá páteční program vyhrazen pro DGT (generální ředitelství Komise pro překlady) EU. Kromě toho na jaře pořádáme jednodenní akci zaměřenou především na mladé a začínající kolegy, ale nejen na ně. Dále podle možností a zájmu pořádáme nepravidelně jednorázová školení zaměřená především na to, co komerční jazykovky nenabízejí. Právnická polština, simultánní tlumočení z maďarštiny, tlumočnický zápis v nizozemštině a dále školení zaměřená na nové technologie jako třeba post-editing nebo v lednu bude tématem využití CAT nástrojů v literárním překladu a podobné.

Jak hodnotíte úspěšnost akcí?
Podle návštěvnosti především. Řada našich akcí, jako třeba Jeronýmovy dny, je nabízena zdarma, takže tam není finanční efekt. Ty, které jsou placené, si pochopitelně musí na sebe vydělat a hlavně největší radost máme, když si účastníci vyžádají pokračování nebo opakování kurzu.

Co akce přináší samotným tlumočníkům, Vašim členům a široké veřejnosti?
Účastníkům zvyšují kvalifikaci a ulehčují práci a zákazníkům přinášejí kvalitnější služby.