Postup jak vytvořit terminologický slovník

Pokud uvažujete o pravidelné spolupráci s překladatelskou agenturou a jste zvyklí na používání určitých termínů a slovních obratů (především v případě odborné terminologie), je vhodné, abyste jejich seznam agentuře předali. Jen tak bude výsledný překlad konzistentní s vašimi firemními zvyklostmi.

Překladatelská agentura nahraje terminologický slovník do překladatelského programu a překladateli se bude v případě překladu slov ze slovníku nabízet váš návrh.

Neobávejte se žádných složitostí, tvorbu terminologického slovníku (glosáře) zvládne každý. Stačí základní uživatelská znalost programu MS Excel.


Krok 1: Jazykové mutace

První řádek excelovského dokumentu budou tvořit zkratky používaných jazyků

Kompletní seznam zkratek na této adrese.


Krok 2: Termíny v hlavním jazyce

Do prvního sloupce vepište všechny termíny v hlavním jazyce, kterým bude zpravidla čeština.


Krok 3: Skloňování a množná čísla

Všimněte si, že některá slova obsahují tzv. svislítko, tedy svislou čáru, která slovo rozděluje. Svislítko používejte ve chvíli, kdy je možné vkládané slovo skloňovat nebo z něj tvořit množná čísla.

Vezměme si jako příklad slovo DODÁVKA. Vaším cílem je, aby se při překladu do angličtiny překladateli objevil vámi použvaný výraz DELIVERY. Pokud by však váš zdrojový text obsahoval slovo DODÁVKY, DODÁVKOVÝ, DODÁVAT, návrh na překlad by se překladateli neobjevil. Právě proto umístíme svislítko za kořen slova DODÁVK a program nebude mít se skloňováním a množnými čísly problém.

Ať už se za písmeny DODÁVK objeví cokoliv, program vždy nabídne překladateli možnost použít váš výraz DELIVERY.

Jak napsat svislítko? Držte na klávesnici klávesy CTRL + ALT a stiskněte W.


Krok 4: Synonyma

Pokud vás napadne jakékoliv synonymum vkládaného termínu (slovo stejného významu), vepište ho do vedlejší buňky ve stejném řádku. Při vkládání opět používejte svislítka.


Krok 5: Překlad

Obdobně vkládejte překlady termínů do dalších sloupců.

Nezapomeňte na vkládání synonym do vedlejších sloupců, pokud si přejete, aby překladatel vybral z více vámi navržených výrazů téhož zdrojového slova.

Používejte také svislítka, pokud je slovo možné skloňovat nebo z něj tvořit množná čísla.