Jak připravit tlumočení? Překladatelská agentura LANGEO

Určitě nechcete, aby špatně naplánované tlumočení stálo v cestě vašim záměrům. Pojďte se s námi podívat na zoubek tlumočení z praktického hlediska a připravte tlumočení na úrovni.

Celý článek pojednává o třech typech účastníků tlumočnické akce. Abyste se nám při čtení neztratili, uveďme nejprve na pravou míru, že  tlumočník převádí jazyk řečníka do jazyka posluchačů.


Simultánní a konsekutivní tlumočení

 Na toto téma se můžete dočíst sáhodlouhých rozborů, nám ovšem postačí vědět, že při:


Jaký typ tlumočení vybrat?

Pokud to povaha vašeho setkání dovoluje, vždy je jednodušší (a tedy i levnější) konsekutivní tlumočení „na střídačku“. Konsekutivní tlumočení lze využít ve všech případech, kdy jsou splněny 2 podmínky:

 • tlumočník slyší řečníka (tlumočník může jít, sedět nebo stát vedle nebo v těsné blízkosti řečníka)
 • řečník může dělat ve svém proslovu pauzy, ve kterých tlumočník tlumočí posluchačům

Jestliže můžete splnit tyto dvě podmínky, je možné využít konsekutivní tlumočení bez ohledu na počet posluchačů, jazyk, místo tlumočení a další faktory.

Konsekutivní tlumočení je vhodné např. při:

 • tlumočení obchodního jednání
 • tlumočení seminářů
 • tlumočení u soudu, na úřadech nebo např. na svatbách
 • tlumočení na zahraničních pracovních cestách
 • doprovodné tlumočení – např. ukázka nových strojů nebo postupů zahraniční delegaci

V ostatních případech je nutné zajistit simultánní tlumočení. Jedná se především o velká tlumočení na kongresech, konferencích a veletrzích.

Tlumočení v tlumočnické kabině - LANGEO


Připravte si odpovědi na otázky, které zazní v další části článku. Všechny uvedené otázky jsme shrnuli do jednoho dokumentu, který si můžete stáhnout na konci tohoto článku.


Termín a čas tlumočení

Zkušení tlumočníci jsou mnohdy zcela vytížení, proto je třeba jejich harmonogram plánovat s dostatečným předstihem. Čím dříve je tedy potvrzena objednávka, tím je jednání s tlumočníky jednodušší.

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Bude se tlumočit pouze jeden den nebo více dnů?
 • Potřebujete tlumočníka také o víkendu?
 • Bude tlumočník pracovat jen během hlavní akce nebo jsou jeho služby potřeba i při obědě, večeři nebo rautu?
 • Je možné, že se tlumočení protáhne o hodiny nebo dny?
 • Je možné, že se změní den nebo hodina začátku tlumočení?

Místo tlumočení

Tlumočení je možné pořádat ve všech koutech České republiky a vlastně celého světa (tlumočníci disponují platnými vízy). Pokud je místo tlumočení svázáno s určitým typem oblečení, je třeba na tuto skutečnost upozornit tlumočníka předem

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Na jaké adrese a v jaké zemi proběhne tlumočení?
 • Bude třeba přesunů na jiné adresy?
 • Je třeba dodržet speciální dress code?
 • Kdo bude kontaktní osobou pro tlumočníka na místě tlumočení? Jaký má osoba telefon a e-mail? Tyto údaje by měl znát tlumočník nejméně 3 dny před začátkem tlumočení.

Jazyk, obor a téma tlumočení

V případě méně rozsáhlých tlumočení si většinou poradí pouze jeden tlumočník, pokud se jedná o konsekutivní tlumočení . Jestliže se navíc jedná o tlumočení běžných jazyků (tlumočení angličtiny, tlumočení němčiny…) a běžných oborů (tlumočení obchodních jednání, pracovních cest), je situace o to jednodušší, protože má agentura možnost vybírat z mnoha tlumočníků.

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Jaké jazykové kombinace potřebujete tlumočit? Vypište si všechny možné zdrojové a cílové jazyky.
 • Jaká odbornost je pro tlumočníka nezbytná? Vypište si obory pro jednotlivé jazykové kombinace např. tlumočení z angličtiny do češtiny – IT terminologie, právo; tlumočení z němčiny do polštiny – speciální technologické postupy strojů
 • Jaké bude téma tlumočení? Např. jednání o cenách dodávek piva mezi odběratelem a dodavatelem nebo ukázka nového vybavení haly zahraničním partnerům atp.

Doplňkové materiály pro tlumočníka

Vždy se snažte tlumočníkovi nabídnout veškeré možné podklady, které ulehčí přípravu plánované terminologie. Tyto dokumenty by měl tlumočník obdržet nejméně 3 dny před začátkem tlumočení.

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Mohu tlumočníkovi ukázat naše internetové stránky, na kterých se může seznámit s naší terminologií?
 • Mám podpůrné materiály, které by měl tlumočník vidět? Jedná se např. o letáčky, brožury, katalogy, při soudním tlumočení a tlumočení na úřadech také formuláře a smlouvy.
 • Mohu tlumočníkovi předat uskutečněnou obchodní korespondenci (dopisy, e-maily), která by mu mohla pomoci?

Doprava

Doprava tlumočníka na místo tlumočení může mít více podob. Pojďme se podívat na ty nejčastější:

 • doprava tlumočníka na místo tlumočení svépomoci a na své náklady s předběžnou/následnou přefakturací nákladů klientovi
 • doprava tlumočníka na místo tlumočení dopravním prostředkem klienta
 • doprava tlumočníka na místo tlumočení dopravním prostředkem klienta s vyzvednutím tlumočníka na domluveném místě

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Má se tlumočník dopravit na místo tlumočení sám nebo ho mohu vyzvednout a svézt vlastním dopravním prostředkem z dohodnutého místa a v dohodnutém čase?
 • Jaké dopravní prostředky umožním tlumočníkovi využít?
 • Jaký rozpočet mám na dopravu tlumočníka na místo tlumočení?

Ubytování a strava

Jestliže tlumočník nebydlí/nepracuje přímo v místě tlumočení  a pokud povaha tlumočení vyžaduje účast tlumočníka v řádu několika dnů, bez jeho ubytování se samozřejmě neobejdeme. Ubytování (stejně jako strava) může být zajištěno několika způsoby a my si teď ukážeme ty nejčastější.

 • ubytování a strava ve vaší režii – v mnoha případech znáte místo tlumočení mnohem lépe než my, proto je nejlepší varianta ta, kdy vyberete místo pro ubytování (hotel) a stravu vy. Jestliže umožňujete stravování přímo v prostorách firmy (jídelna), můžeme si ihned odškrtnout tento bod jako splněný.
 • ubytování a strava v režii tlumočníka
 • kombinace výše uvedených možností

Napište si odpovědi na tyto otázky:

 • Nechám výběr ubytování a stravy na tlumočnické agentuře nebo výběr provedu sám/sama?
 • Uhradím ubytování a stravu v hotelu já nebo agentura s následnou přefakturací?
 • Mohu tlumočníkovi poskytnout stravenky?
 • Mohu nabídnout tlumočníkovi stravování v jídelně popř. na rautu nebo v doprovodném gastronomickém programu?

Jeden tlumočník nestačí

I když je při simultánním tlumočení (okamžité tlumočení řečníkova proslovu všem posluchačům) tlumočen jen jeden jazyk, vždy doporučujeme pozvat nejméně dva tlumočníky. Jeden tlumočník je kvůli náročnosti tlumočení schopný tlumočit cca 30 minut a musí být vystřídán. Pouze pokud víte, že se nebude tlumočit v delších časových blocích, je možné přizvat pouze jednoho tlumočníka.

Tlumočnická kabina je nejčastěji sestrojena pro snadnou spolupráci dvou simultánních tlumočníků.

Tlumočení v tlumočnické kabině - LANGEO

Proč je simultánní tlumočení tak náročné? Tlumočník musí v jedné chvíli mluvit k posluchačům a zároveň naslouchat řečníkovi a v duchu překládat to, co bude dále říkat. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, a tuto činnost zvládnou jen opravdu zkušení lidé. Pokud by se tlumočení ujal člověk, který nemá s podobným typem tlumočení žádné zkušenosti, během chvíle se pravda ukáže.


Cena tlumočení

Mějte na paměti, že tlumočnické agentury účtují jako minimální odebranou jednotku 4 hodiny tlumočení (některé i 6 nebo 8 hodin). V Langeu vám naceníme vždy čtyř nebo osmihodinový blok + účtovanou sazbu za každou další hodinu. V přepočtu začínáme na hodinové sazbě 650 Kč + DPH.


Tlumočnická technika

Protože je téma natolik obsáhlé, rozhodli jsme se tlumočnické technice věnovat celý článek.