Tlumočnická technika - LANGEO

Následující článek je pokračováním praktického průvodce tlumočením. Dozvíte se vše podstatné o jednotlivých typech tlumočnické techniky, uvidíte, jak přístroje vypadají a seznámíte se skutečnostmi, které je rozumné při tlumočení neopomenout.


Tlumočnická kabina

Srdcem každého simultánního tlumočení je tlumočnická kabina. Právě odsud tlumočí pro posluchače jeden nebo, a to častěji, více tlumočníků.

Rozměry

Základní rozměr půdorysu kabiny podle normy ISO je 2,4 x 2 metry pro 2 tlumočníky. Minimální rozměr kabiny je 1,6 x 2 metry (i do té se vejdou 2 tlumočníci). Tlumočnickou kabinu je možné libovolně rozšiřovat o další „moduly“ pro další tlumočníky (jazyky) vždy o 0,8 x 2 metry.

Analogová x digitální kabina

Ve většině případů se setkáte s analogovými (infra) tlumočnickými kabinami (tlumočení do maximálního počtu tří kabin). Pokud je ovšem množství kabin vyšší než tři, doporučíme vám digitální kabiny BOSH. Cenově jsou oba typy kabin totožné, proto se této problematice nemusíte věnovat, jde pouze o volbu nejefektivnější techniky k danému typu tlumočnické akce.

Tlumočnická kabina

Kabina na tlumočení


Centrální jednotka

Právě centrální jednotka propojí mikrofony řečníků s tlumočnickými kabinami. Jedná se o malou krabičku, která umí obsloužit až 16 kabinek.

Centrální jednotka

 Centrální jednotka - tlumočení LANGEO


Stolní jednotka – mikrofon a sluchátka

V každé kabině pracují tlumočníci s mikrofonem a sluchátky (dohromady stolní jednotka). Ve sluchátkách slyší tlumočník původní jazyk, který tlumočí posluchačům přes mikrofon. Mikrofon může být analogový nebo bezdrátový.

Mikrofon se sluchátky v kabince

Mikrofon v tlumočnické kabině - LANGEO


Tlumočnický přijímač (stanička)

Tlumočnické přijímače se sluchátky slouží všem posluchačům k příjmu tlumočníkovy řeči. Staničky jsou dobíjecí a po plném nabití vydrží i více dní. Pokud se tlumočí do více jazyků, může posluchač pomocí tlumočnického přijímače volit jazyk, ve kterém chce hovor řečníka poslouchat.

Tlumočnické přijímače (staničky) se sluchátky

Sluchátka - tlumočení LANGEO 


Zářič pro tlumočnické přijímače

Jedná se o zařízení, které dodává signál tlumočnickým přijímačům. Pro každých 50 staniček je nutný jeden zářič umístěný např. na teleskopickém stativu, ovšem pro správné množství zářičů je dobré znát strukturu ozvučovaného prostoru předem.

Zářič pro tlumočnické přijímače

Zářič pro tlumočnické přijímače - LANGEO


Řečnický mikrofon

Pro správný průběh tlumočení musí řečník vždy mluvit do mikrofonu. Vybírat můžete z několika variant:

 • náhlavní mikrofon,
 • bezdrátový mikrofon,
 • drátový mikrofon,
 • klopový mikrofon (nelze napojit na ozvučení)

Signál z mikrofonu je šířen přes reproduktory přímo posluchačům v sále/místnosti a také do tlumočnických kabin. Pro větší tlumočnické akce je nutné prostory přizvučit (přizvučení akce do 40 osob, přizvučení akce do 80 osob).

Konferenční mikrofony

Pokud není aktivním řečníkem pouze jedna osoba, je možné použít více vzájemně propojených konferenčních mikrofonů, které jsou umístěny před všemi řečníky na stolech (viz. obrázek). Většinou se kvůli úspoře místa umístí pro každou dvojici účastníků jeden konferenční mikrofon.

Mikrofony je možné dále propojit, a tak docílit např. možnosti odebírat slovo ostatním řečníkům jedním řečníkem. Mikrofon může být analogový nebo bezdrátový.

Konferenční mikrofony

Konferenční mikrofony


Ozvučení

Podle velikosti a typu místnosti je celá tlumočnická akce ozvučena (např. reproduktory). Je možné napojit naši techniku na vaše ozvučení (parametry potřebujeme znát předem!), popř. ozvučení zajistíme zcela v naší režii. Většina moderních sálů, kde probíhá tlumočení má vlastní ozvučení, na které připojíme naši tlumočnickou techniku.


Doprava, montáž a demontáž

Podle velikosti tlumočnické akce a potřebné tlumočnické techniky k vám dopravíme tlumočnickou techniku buď osobní nebo nákladní dopravou. Před začátkem akce naši technici veškerou techniku nainstalují , v průběhu celé akcena techniku dohlíží a po skončení akce vše rozloží a odvezou.


Šeptáková (průvodcovská) souprava

Veškerou výše zmíněnou simultánní techniku lze v určitých případech nahradit šeptákovou soupravou (do 20 osob). Její nespornou výhodou je značná úspora peněz a možnost využití také při konsekutivním tlumočení. 

Tlumočení pomocí šeptákové soupravy probíhá tak, že se tlumočník zdržuje v těsné blízkosti řečníka do maximální vzdálenosti 10 metrů a ztišeným hlasem (odtud šeptáková) mluví do mikrofonu jazykem posluchačů. Ti mají náhlavní soupravy se sluchátky, ve kterých mohou poslouchat tlumočníkův hlas. Veškerá šeptáková technika je bezdrátová, proto může být tlumočení zajištěno i za pochodu např. při prohlídce firmy zahraničním partnerem.

Jedna šeptáková sada obsahuje bezdrátový mikrofon a 20 bezdrátových tlumočnických přijímačů (sluchátek)

Šeptáková souprava - LANGEO


Další služby

Celou tlumočnickou akci pro vás rádi doplníme:

 • gastro servisem s coffee breaky (káva, čaj, pečivo, ovocné mísy, chlebíčky atd.),
 • další vhodnou technikou – tiskárny, notebooky, diktafony, flipcharty, projektory, plátna, monitory, vysílačky, časomíra, megafon, reflektory, stmívače, mlha, hlasovací zařízení, reproduktory, zesilovače, mixážní pulty a jiné,
 • vybavením místností – stoly, židle, řečnický pult,
 • audio-video záznamy,
 • přepisem z audionahrávky,
 • hosteskami,
 • květinovou výzdobou,
 • písařskými pracemi,
 • a dalšími službami.