Termín dodání překladu

Zajímá vás, jak rychle bude vyřízena vaše zakázka? Pojďme se podívat na některé z nejčastějších modelových situací, které vám lhůtu potřebnou k vyhotovení překladu přiblíží.

K pochopení textu je třeba vědět, že se jednou normostranou rozumí 1.800 znaků včetně mezer. Více k této problematice je zde.


Mám dokument ve Wordu nebo Excelu a potřebuji běžný překlad bez korektury.

  • Jak dlouho potrvá překlad do 10 normostran? 2 pracovní dny
  • A překlad nad  10 normostran? 1 pracovní den navíc za každých 5 normostran

Poznámka ke krátkým překladům: 
Pokud potřebujete přeložit velmi krátký text (např. 1 normostranu), pokusíme se dodat překlad rychleji, než za standardní 2 pracovní dny. Větší rychlost však není garantovaná.Mám dokument ve formátu PDF a potřebuji běžný překlad bez korektury.

  • Jak dlouho potrvá překlad do 10 normostran? 3 pracovní dny
  • A překlad nad 10 normostran? 1 pracovní den navíc za každých 5 normostran

Poznámka k překladům PDF souborů:
Pokud je třeba před samotným překladem převést dokument z PDF do MS Wordu, potřebujeme čas navíc v závislosti na složitosti převodu.Mám dokument ve Wordu nebo Excelu a potřebuji překlad s korekturou.

  • Jak dlouho potrvá překlad do 10 normostran? 3 pracovní dny
  • A překlad nad 10 normostran? 2 pracovní dny navíc za každých 5 normostran


Mám dokument ve formátu PDF a potřebuji překlad s korekturou.

  • Jak dlouho potrvá překlad do 10 normostran? 4 pracovní dny
  • A překlad nad 10 normostran? 2 – 3 pracovní den navíc za každých 5 normostran


Neskutečně spěchám. Pomoc!

Pokud váš text k překladu není příliš dlouhý (1 – 3 normostrany), můžeme ho vypracovat ve zrychlené lhůtě, zpravidla do 24 hodin nebo i dříve. Tato služba navíc je zpoplatněna.Potřebuji překlad s razítkem (úřední překlad).

  • Jak dlouho potrvá úřední překlad do 10 normostran? 4 pracovní dny

Poznámka k úředním překladům:
Úřední překlady jsou časově náročnější. Není to kvůli samotnému zpracování překladu, ale kvůli agendě kolem této činnosti. Dokument se musí fyzicky doručit překladateli na svázání originálu s překladem a znovu vrátit k nám do kanceláře.