Odborné překlady od překladatelské agentury LANGEO

Většina překladatelů a překladatelských agentur vám sice nabízí zpracování odborných překladů (tedy překladů s vyšším výskytem odborných termínů), výsledek však nemusí být takový, jaký čekáte.

Může to být špatným výběrem překladatele, jehož schopnosti ani zdaleka neodpovídají náročnosti překládaného textu, ovšem pochybení, a teď se vám to asi nebude líbit, může být i na straně zákazníka.

Jak můžete překladatelské agentuře pomoct, aby byl výsledný odborný překlad stoprocentní?


1. Vysvětlete odbornou terminologii

Jakkoliv zkušený překladatel je pořád jen překladatel. To vy svému řemeslu rozumíte nejlépe a překladatel, ač může být s vaším oborem podnikání seznámený, nebude nikdy dosahovat takové úrovně znalostí jako vy. Nebojte se tedy nabídnout svou pomoc, překladatel ji vždy rád přijme.

Odborný překlad - odborná terminologie

V případě odborných překladů se často dostáváme do situací, kdy nám překladatel sepíše seznam dotazů k překládanému textu a ten pak posíláme klientovi k zodpovězení. Doporučujeme otázkám věnovat pozornost a vše detailně vysvětlit. Pokud k vysvětlení odborných termínů nedojde, překladatel text přeloží dle svého nejlepšího vědomí. To však může být v rozporu výrazy, na které jste zvyklí.

 • TIP: na odborné výrazy a jejich zaměření upozorněte, pokud je to možné, předem. Pomůžete tak výběru vhodného překladatele (viz dále).

2. Pomozte s výběrem překladatele

V naší databázi jsou stovky překladatelů, ale někdy je pro nás velmi obtížné vybrat toho správného. Vaše pomoc jistě přijde vhod. Sdělte nám, jakého oboru se text týká a jaká by měla být přibližná odbornost překladatele. Najít toho správného odborníka pak bude mnohem snazší.

Situace, kdy je pro agenturu obtížné zvolit správného překladatele:

 • nerozumíme jazyku zdrojového textu – pokud se jedná např. o odborný překlad z japonštiny, nemůžeme vědět, jaké problematice se text věnuje. Japonsky nikdo z pracovníků naší agentury neumí (pouze překladatelé), a pokud nám jen zašlete zprávu s prosbou o překlad, bude výběr překladatele složitý. Pokud však připojíte krátké vysvětlení textu v češtině, bude celý proces mnohem rychlejší.
 • nerozumíme terminologii – v případě vysoce odborných překladů je třeba vskutku zkušený překladatel. V určitých situacích nejsme schopní posoudit, zda máme text poslat překladateli, který se specializuje na strojírenství nebo třeba IT. Vy však víte, kdo by měl text přeložit…
 • TIP: nemáme problém zaslat vám stručný profil překladatele, který se překladu ujme. Dejte nám vědět, zda jeho odbornost vyhovuje.

3. Připojte k odbornému překladu terminologický slovník

Pokud již ve firmě máte zažité výrazy, které preferujete v překladu, dejte nám o nich vědět. Nejlepší je, pokud společně s žádostí o odborný překlad zašlete také terminologický slovník. Ten bývá často tvořen v Excelu, kde je v prvním sloupci odborný termín a ve vedlejším jeho překlad do cílového jazyka. Překladatel má pak alespoň malou berličku, o kterou se může opřít, a věřte, že mu může ušetřit nemálo času.

 • TIP: Ještě efektivnější forma terminologického slovníku je předání slovníku z překladatelského software (např. Memsource, Trados apod.). Zákazníků s takovým slovníkem však mnoho není, a pokud ho nemáte, určitě se bez něj objedeme, případně vám ho pomůžeme tvořit. Výhodou takového slovníku je také nesporná úspora ve výsledné ceně překladu, protože termíny, které již byly jednou přeloženy, se nemusejí překládat opětovně.

4. Dodejte kontext

Některé odborné překlady obsahují např. pouze jednoslovné technické termíny, které mohou být pro překladatele těžko pochopitelné bez kontextu. Pokud vám na výsledném překladu opravdu záleží, pokuste se překladateli pomoci, např.:

 • obšírnějším vysvětlením pojmu
 • zasláním internetového článku nebo videa, který se k termínu vztahuje
 • v případě překladů pro webové stránky např. zamýšleným umístěním přeloženého termínu na webu
 • TIP: na chybějící kontext vás často upozorníme během překladu. Pokud však chcete ušetřit překladateli práci, zašlete nám kontext k odborným termínům před samotným překladem.

5. Vysvětlete zkratky

Překlad zkratek je kapitolou samou pro sebe. Pokud víte, že text určený k odbornému překladu zkratky obsahuje, vždy nám sdělte, zda je třeba zkratky překládat, případně které zkratky je třeba přeložit a které ne.

Odborné překlady - vysvětlení zkratek

U obtížněji identifikovatelných zkratek bude z vaší strany zapotřebí dodat alespoň krátké vysvětlení zkratky v češtině.

 • TIP: vypracujte si seznam odborných zkratek, který bude možné používat i v budoucnu. Pokud bude třeba vyměnit překladatele nebo přímo překladatelskou agenturu, určitě vám přijde vhod.

6. Dodejte editovatelné podklady

Potřebujete překlad odborného textu, který je plný grafů, tabulek a schémat? Pokud máte dokument připravený v MS Word nebo třeba v Adobe InDesign, půjde práce jako po drátkách. Jestliže však máte pouze PDF verzi, bude překlad vyžadovat více času na zpracování, protože musíme nejprve zajistit převod z PDF do editovatelné verze (zpravidla MS Word).

 • TIP: Pokud vyvinete úsilí k získání editovatelné verze dokumentu, ušetříte sami sobě nemálo času a peněz. V mnoha případech nestačí automatický převod PDF. Dokument se musí převést ručně, což je jak časová, tak finanční položka navíc.

7. Zajistěte zdrojový text bez chyb

Není to časté, ale může se stát, že překládáme již jednou přeložený text do dalšího jazyka. Obzvláště v případě odborných překladů je velmi důležité, aby byl již původní překlad naprosto správný. Pokud je ve překládaném textu odborný výraz, který není správně, další překladatel s touto skutečností nic neudělá a chyba se přenáší do dalších jazykových mutací.

Často se stává, že druhý překladatel odhalí, že již první překladatel neodvedl dobrou práci. V takovém případě bude potřeba vaše součinnost, abychom nejprve opravili zdrojový text a až následně se pustíme do překladu. Text může být opraven z naší strany pomocí jazykové korektury nebo také vámi.

 • TIP: Pokud poptáváte odborný překlad textu, o kterém víte, že je výsledkem jiného překladu, upozorněte nás na tuto skutečnost dopředu. Vyhneme se tak časové prodlevě, která by vznikla v průběhu překladu.

8. Předejte kontakt na osobu, která má potřebnou odbornost

Každý rozumíme nejlépe tomu svému řemeslu a není ostuda, když vy sami nebudete umět odpovědět na překladatelovy odborné dotazy. Jestliže si chcete ušetřit čas přeposíláním zpráv a zbytečným telefonováním, předejte překladateli nebo překladatelské agentuře kontakt na osobu, která odbornosti v překládaném textu rozumí nejlépe.

Odborné překlady - předání kontaktu na odborníka

Bez prostředníků může být komunikace rychlejší, nedochází ke komunikačním šumům a překladatel bude určitě klidnější.

 • TIP: Požádejte překladatele nebo překladatelskou agenturu, aby vás nebombardovali s každým dotazem. Nechte je dotazy zformulovat do větších oddílů (týká se hlavně delších odborných překladů) a odpovězte na ně hromadně. Bývá to běžnou praxí, ovšem někteří překladatelé přeci jen píší dotaz ke každé záležitosti zvlášť.

9. Nezapomeňte na korekturu

Součástí každého odborného překladu by měla být i korektura rodilým mluvčím. Především v případě delších odborných textů se bez jazykové korektury neobejdete (resp. obejdete, ale výsledek nebude stoprocentní). Ať už je překladatel odborník na slovo vzatý, i on je jen člověk a lidé prostě dělají chyby, i když si po sobě svou práci zkontrolují nesčetněkrát.

U velmi odborných textů je někdy výhodnější nenechat jazykovou korekturu na rodilém mluvčím, ale spíše na člověku, který se lépe „popere“ s odbornou terminologií. Tuto variantu s vámi vždy probereme ještě před započetím práce.

 • TIP: Jazykovou korekturu může provést i zaměstnanec vaší firmy. Především v případě odborných textů je tato skutečnost běžnou praxí.

10. Nespěchejte, odborné překlady jsou časově náročné

Překladatelé během vysoce odborných překladů hledají potřebné údaje na internetu nebo ve slovnících, komunikují s kolegy a nebo také s vámi. Nad jedním odborným termínem mohou strávit i několik hodin. Dopřejte jim, pokud je to jen trochu možné, dostatek času. Sami víte, jaké je to pracovat ve stresu.