Soudní překlady - kompletní průvodce

Soudní překlady zařizujeme dnes a denně, můžeme se s vámi tedy podělit o mnohá tajemství, která zůstávají běžným smrtelníkům utajená. Nemusíte se bát sáhodlouhých výkladů, vezmeme to pěkně „polopaticky“.

 • Něco k teorii: soudním překladům se také říká úřední překlady nebo překlady s razítkem.

Videoblog: Jak probíhá soudní překlad?


Soudní překlady slouží k překladům úředních dokumentů

Pokud vám paní na přepážce nějaké státní instituce řekne, že je třeba překlad, můžete se vsadit, že budete potřebovat soudní překlad (i když to paní někdy ani neřekne, ale to už je jiné téma). Často platí, že pokud je na dokumentu podpis nebo razítko, bude třeba soudní překlad. Pozor, toto ale neplatí vždy.

Podepsaný dokument určený k soudnímu překladu

Mezi nejčastější typy soudních překladů v naší překladatelské agentuře patří:

 • soudní překlad vysvědčení nebo výučního listu
 • soudní překlad diplomu nebo certifikátu
 • soudní překlad rodného nebo úmrtního listu
 • soudní překlad absolvovaných školení
 • soudní překlad zakládacích listin společnosti
 • soudní překlad lékařské zprávy
 • soudní překlad výpisů z rejstříků (živnostenský, trestní atp.)
 • soudní překlad pasu nebo cestovního víza

Soudní překlad zajistí soudní překladatel

Koho byste měli oslovit, pokud potřebujete soudní překlad? Rádi bychom napsali LANGEO, ale vybírat můžete i ze stovek dalších překladatelů a překladatelských agentur. Důležité však je, aby úřední dokument překládal soudní překladatel, tedy člověk, který má pro překlad daného jazyka oprávnění (toto oprávnění mu uděluje stát).

Když vám tedy dokument přeloží sousedovic Tonda, na úřadech s překladem, byť podle Tondy kvalitním, nepochodíte.

 • TIP: Soudního překladatelé bývají často velmi zaneprázdnění, protože dostávají zakázky nejen od klientů, ale i od státních institucí. Počítejte tedy s delší lhůtou dodání než v případě běžných překladů. Abyste vše urychlili, připravte si naskenovanou kopii originálu nebo notářsky ověřené kopie (o kopiích budeme mluvit dále).

Soudní překlad nelze vyřídit bez fyzického předání dokumentu překladateli

I v dnešním globalizovaném online světě je třeba:

 • doručit dokument osobně překladateli,
 • zaslat jej překladateli poštou.

Jinak to bohužel nejde. Soudní překladatel musí pevně spojit dokument s překladem, opatřit překlad tlumočnickou doložkou a přidat kulatá razítka.


Překladateli pošlete dokument nejprve naskenovaný nebo vyfocený

Pak už vše půjde jako po másle. Obdržíte cenovou kalkulaci a překladatel může začít překládat z naskenovaných nebo vyfocených kopií. Nemusíte mu dokument přivážet hned, dokud neznáte konečnou cenu. Nejezděte zbytečně.

 • TIP: Někteří soudní překladatelé preferují dovezení originálu, bez něhož se nepouští do překladu.

Cenu soudního překladu určuje překladatel dle vlastních měřítek

Zní to sice logicky, ale v praxi se setkáváme s častým nepochopením. I když má váš dokument jednu stranu, může překladatel naúčtovat strany dvě i více. Nemusíte hned volat na Ministerstvo spravedlnosti, jde o běžnou praxi.

Pokud je textu na straně více, přepočítává se text na normostrany (1.800 znaků včetně mezer), proto může někdy zdání klamat. Navíc při překladu do cizích jazyků mnohdy text nabývá na rozsahu, proto tuto skutečnost překladatel často kalkuluje.

 • TIP: Do ceny překladu se započítávají i texty na razítkách, drobná písma v patičkách dokumentů apod. Přeloženo musí být vše. Počítejte s tím.

Cena soudního překladu je vyšší než cena běžného překladu

Ať se vám to líbí nebo ne, je to holá pravda. Se soudními překlady je mnohem více práce a tlak na správnost překladu je opravdu velký. Žádný překladatel nechce přijít o své těžce nabyté razítko.

Dokument je třeba několikrát zkontrolovat, zda sedí všechna čísla, často titěrné, rukou psané a málo čitelné pasáže apod.

Kapitolou samou pro sebe jsou pak přepisy názvů a jmen do cizích jazyků.

Následně se překlady ještě svazují (probíhá razítkování, připojuje se tlumočnická doložka a vše se sváže provázkem). Téměř dvojnásobná cena je tedy z našeho pohledu nakonec pochopitelná a platí ji i překladatelské agentury.

Tlumočnická doložka k soudnímu překladu - LANGEO

 • TIP: Během překladu si může překladatel vyžádat jména uvedená v dokumentu ve znění dle cestovního pasu.

Jak probíhá soudní překlad v naší překladatelské agentuře?

 • Zašlete nám naskenovaný dokument, který je určený k soudnímu překladu
 • Obdržíte konečnou cenovou kalkulaci
 • Po vašem souhlasu vám zašleme online objednávku
 • Po vyplnění objednávky se provede překlad ve sjednaném termínu
 • Alespoň den před odevzdáním hotového překladu k nám doručíte originál dokumentu nebo ověřenou kopii
 • Před odevzdáním hotového překladu zajistíme svázání
 • Přijedete si pro hotový soudní překlad a zaplatíte ho při převzetí nebo vám překlad pošleme poštou a zaplatíte za něj před odesláním převodem nebo kartou

K překladu je třeba originál nebo ověřená kopie

Pokud chcete originální dokument zachovat v nezměněné podobě i po překladu, nejprve si opatřete ověřenou kopii. Překladatel pak sváže s překladem kopii a originál nebude potřebovat (jinými slovy vám neprocvakne děrovačkou originál).

Ověření - vidimace

Kde si nechat dokument notářsky ověřit?

V těchto institucích k překladu připojí tzv. vidimaci, tedy úřední ověření, které stvrzuje, že se kopie doslovně shoduje s originálem.

 • TIP: O tom, zda si necháte přeložit originál nebo ověřenou kopii, se rozhodněte ještě před tím, než zašlete dokument k cenové kalkulaci. Také ověření (vidimace) se musí přeložit do cílového jazyka a navyšuje cenu překladu.

Řidičský průkaz a občanský průkaz není možné soudně přeložit

Pokud potřebujete soudní překlad řidičáku nebo občanky, řekl vám někdo něco špatně. Žádný úřad po vás nebude vyžadovat soudní překlad těchto dokumentů.


Také apostila podléhá soudnímu překladu

Pokud váš dokument obsahuje apostilu, chtě nechtě bude muset překladatel přeložit také ji.

K čemu slouží apostila a kde ji získám?

Apostilu může k dokumentu připojit pouze úřad, který dokument vydává (který vám vydá originál). Překladatel ani překladatelská agentura vám v tomto bohužel nepomůže.

apostila - soudní překlad LANGEO

Apostila se k dokumentu připojuje jako vyšší forma ověření a je třeba ji na dokumentu mít pouze v případě, pokud to daný stát vyžaduje, resp. pokud mezi sebou státy mají uzavřenou takovou dohodu.

 • TIP: Apostila bývá často vícejazyčná a pokud je i v cílovém jazyce, není třeba ji překládat.

Termín vyhotovení soudního překladu

Nejen, že je soudní překlad dražší, on je i časově náročnější. Krátké soudní překlady je však možné zvládnout do dvou až tří pracovních dnů, v expresních termínech i rychleji, ovšem na tuto skutečnost nespoléhejte. Soudních překladatelů je omezené množství a rychlým termínům dodání nejsou často příliš naklonění.