Lesk a bída překladatelských agentur v roce 2018

registru překladatelských firem ČR je k 1. říjnu 2018 zaregistrováno 1381 překladatelských subjektů (překladatelských agentur a překladatelů na volné noze). Sami vidíte, že je z čeho vybírat.

Počet překladatelských agentur v ČR

My jsme oslovili v rámci anonymního výzkumu největší hráče na poli překladatelských firem s cílem udělat si obrázek o současné situaci mezi překladatelskými agenturami.

Jak probíhal průzkum?

Předmětem cenové kalkulace překladu byl středně odborný text v rozsahu 1747 znaků, tedy necelá jedna normostrana českého textu (co je normostrana se můžete dočíst na wikipedii nebo v našem blogu). Ptali jsme se na cenu překladu z češtiny do angličtiny a na termín dodání. Průzkum jsme provedli počátkem října 2018. Pokud to bylo možné, oslovovali jsme pražské pobočky překladatelských společností. Pokud v Praze daná firma překlady neposkytuje, oslovili jsme centrálu.


Některé překladatelské agentury si naúčtují až dvojnásobek

Jak si překladatelské agentury stály co se týče cenové hladiny nabídek je pro vás (ano, i pro nás) asi nejvíce zajímavá informace. O to víc, že překladatelské společnosti své ceny většinou tají.

Ceny agentur za překlad z češtiny do angličtiny

obr. 1: Z grafu je patrné, že téměř polovina překladatelských agentur nabízí své služby v nižší cenové hladině.

Co nás překvapilo?

 • Čtvrtina překladatelských agentur se nebojí přitlačit na pilu a nabízet své služby za téměř dvojnásobnou cenu.
 • Zajímavé je, že žádná z agentur nenabídla cenu v rozmezí 450 – 600 Kč a odskok dražších agentur od těch, které nabízejí nižší ceny, je opravdu velký.
  Naše ceny překladů si můžete prohlédnout zde.

Překladatelské agentury jsou stejně rychlé, někde si ale přeci jen počkáte

Z našeho pohledu 2. nejdůležitější otázka byla ohledně termínu dodání. Očekávali jsme, že většina překladatelských agentur dodá krátký překlad do 2 pracovních dnů, což jsme pokládali za standard, ale výsledek nás nakonec překvapil.

Termín dodání překladu z češtiny do angličtiny

obr. 2: Téměř polovina překladatelských agentur si na překlad vyžádala až 3 pracovní dny.

Co nás překvapilo ještě více?

 • Setkali jsme se s natažením termínu až na 5 dnů. Dalo by se to chápat v případě, pokud by k překladu byla provedena také jazyková korektura rodilým mluvčím, ale bez ní?
 • Pouze několik málo překladatelských agentur nám zmínilo možnost zpracování expresního překladu za příplatek.
  Naše agentura by překlad dodala do 2 pracovních dnů.

Odpověď na poptávku získáte rychle, někde ale vůbec nepochodíte

Na poptávky jednotlivé překladatelské subjekty odpovídaly převážně svižně. Odpověděly nám ale všechny překladatelské agentury ještě v den odeslání poptávky? Ne! A nebylo jich málo.

Rychlost překladatelských agentur v odpovědi na poptávku

obr. 3: V několika případech jsme obdrželi cenovou kalkulaci za 1 minutu. V součtu překladatelské agentury odpovídaly rychle.

Co nás překvapilo nejvíce v celém výzkumu?

 • Jedna třetina překladatelských agentur neodpověděla vůbec v ten samý den, ve který jsme jim zaslali poptávku. Uznáváme, že potenciální zakázka to byla velmi malá, ale i tak nás přístup agentur nemile (nás jako překladatelskou agenturu vlastně mile) překvapil.
  Naše agentura vám zpravidla odpoví do 30 – 60 minut.

Jazykovou korekturu většina překladatelských agentur nenabízí

Jazykové korektury jsou téma samo pro sebe a my se jejich významu věnujeme ve zvláštním článku na blogu. Netvrdíme, že je korektura vždy nezbytná, ale i tak nás zajímalo, jak tuto oblast řeší jiné překladatelské agentury. Klienti zpravidla nevidí důvod pro korekturu, domnívají se, že překlad musí být „na první dobrou“ naprosto správný. Překlad bez korektury je však určen pouze k dalšímu zpracování, rozhodně ne do tisku nebo jako prezentace vaší firmy.

Jak nabizi překladatelské agentury jazykovou korekturu

obr. 4: Většina agentur jazykové korektury automaticky nenabízí.

Každá agentura má vlastní přístup

 • Některé překladatelské agentury jazykové korektury rovnou nacenily, některé se o nich jen zmínily. Uznáváme, že v této oblasti si vůbec nedovedeme hodnotit, co je správně a asi ani žádný správný postup není.
  LANGEO posílá nabídku na korekturu jako samostatnou položku cenové kalkulace.

Překladatelské agentury počítají normostrany, ne slova

Dvě nejrozšířenější metody výpočtu ceny se objevily i v našem výzkumu.

 • V případě první metody překladatelská agentura přepočítává překládaný text na normostrany, které násobí sazbou (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer)
 • V druhém případě překladatelská agentura přepočítává text na počet slov a každé slovo pak násobí sazbou (1 normostrana je cca 250 slov)

K propočtu množství slov a normostran můžete použít třeba tuto aplikaci nebo náš interní nástroj Langeone.

Jakou jednotku volí překladatelské agentury při výpočtu ceny

obr. 5: Většina překladatelských agentur volí přepočet textu na normostrany.

Jaká metoda je pro klienta výhodnější?

Ani jedna z nich. Záleží na sazbě za normostranu nebo za slovo. Z našeho pohledu je však pro klienta lépe pochopitelná cena za normostranu, protože se dá vysvětlit jako běžně popsaná strana. Málokdo si však dovede udělat obrázek o tom, kolik slov obsahuje překládaný text. Pokud to pouhým pohledem dokážete jako třeba Rainman, gratulujeme 🙂

  LANGEO počítá cenu překladů na základě počtu normostran.

Překladatelské agentury nabízejí soudní ověření, i když není potřeba

Soudní překlady (úřední překlady s razítkem) jsou potřeba hlavně při překladech úředních dokumentů (ano, téma je složitější, pokud chcete o soudních překladech vědět více, zkuste třeba wikipedii nebo náš článek na blogu).

Vzhledem k povaze našeho dokumentu, jehož překlad jsme poptávali nebylo soudního překladu vůbec zapotřebí (jednalo se o běžný článek z webu). Nabídka úředních překladů může být pro některé klienty zavádějící.

Vždy si ověřte, zda je soudní překlad opravdu potřeba.

Nabídly překladatelské agentury soudní ověření

obr. 6: Většina překladatelských agentur soudní ověření k překladu nenabídly. Nebylo ho zapotřebí.

  LANGEO nabízí úřední překlad pouze pokud to povaha dokumentu jasně určuje.

Souhrn aneb co jsme vlastně zjistili?

Na stručný souhrn veškerých zjištěných skutečností se můžete podívat v našem videu níže.

 • Překladatelské agentury převážně nabízejí své služby v nižší (a často velmi podobné) cenové hladině. Někde si ale opravdu hodně připlatíte.
 • Překlad obdržíte u většiny z nich v rozumném termínu, přičemž na vaši poptávku bude reakce velmi rychlá.
 • Dopředu si vyžádejte jazykovou korekturu, pokud o ni stojíte. Ne vždy ji agentury započítávají automaticky.
 • S předstihem si také zjistěte, zda potřebujete běžný nebo soudní překlad.